نگاهی به اسم او
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
دارایی با هزینه کردن کاهش می یابد و دانش با دهش فزونی می گیرد . [امام علی علیه السلام]
نگاهی به اسم او
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» همه بیچاره هستید

..اى عزیز، این قدر لاف خدا مزن این قدر دعوى حب خدا مکن. اى عارف ، اى صوفى، اى حکیم، اى مجاهد، اى مرتاض، اى فقیه، اى مؤمن، اى مقدّس، اى بیچاره‏ هاى گرفتار، اى بدبختهاى دچار مکاید نفس و هواى آن، اى بیچاره‏هاى گرفتار آمال و امانى و حب نفس - همه بیچاره هستید همه از خلوص و خداخواهى فرسنگها دورید. این قدر حسن ظنّ به خودتان نداشته باشید. این قدر عشوه و تدلّل نکنید. از قلوب خود بپرسید ببینید خدا را مى‏جوید یا خودخواه است؟ موحد است و یکى طلب، یا مشرک است؟ پس این عجبها یعنى چه؟ این قدر به عمل بالیدن چه معنى دارد؟ - عملى که فرضا تمام اجزاء و شرایطش درست باشد و خالى از ریا و شرک و عجب و سایر مفسدات باشد، قیمتش رسیدن به شهوات بطن و فرج است چه قابلیتى دارد که این قدر تحویل ملائکه مى‏دهید؟ این اعمال را باید مستور از چشمها داشت. این اعمال از قبایح و فجایع است باید انسان از آنها خجلت بکشد و ستر آنها کند.  خداوندا به تو پناه مى‏بریم ما بیچاره‏ها از شرّ شیطان و نفس اماره. تو خودت ما را از مکاید آنها حفظ فرما بحق محمد و آله، صلّى اللَّه علیه محضرت امام خمینی رحمه الله چهل‏ حدیث ص :  76.
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( جمعه 95/7/30 :: ساعت 10:58 عصر )
»» عشق بی بوسه عشق نیست


یکی از مظاهر عشفق وعاشقی وعشقبازی بوسیدن است عشق بی بوسه عشق نیست و هر عشقی بوسه ای را میطلبد بلکه میتوا ن گفت که بوسیدن عاشقانه و خالصانه بهترین راه ابراز عشق است

 

بوسه در عشق ذاتی  بین نر وماده

این بوسه  نشانه اوج شهوت جنسی است وهرچه بوسه عمیقتر تشنگی وسیع تر است یک پسر ودختری که برای اولین بار همدیگر را بخاطر تمایلات جنسی شان میبوسند بوسه شان باتمام هیجانی که دارد حیوانی است واین بوسه تازمانی لذت بخش است که تمایلات جنسی وکشش نرینگی ومادینگی برقرار باشد این بوسه با تکرار از هیجان می افتد وبتدریج بی رمق میشود این بوسه مقدمه خوبی برای شروع زناشویی است وقتی دوجنس ارضاء جنسی شدند   دیگر بوسه حیوانی جایگاه قبلی خودش را ندارد تا دوباره هورمونهای جنسی دختر وپسر ترشح شوند وتمایلات جنسی برگردد بسته به سن وسال دختر وپسر این برگشت فرق میکند با افزایش سن و کاهش ترشح هورمونی بتدریج عشق جنسی افول میکند و لذت بوسیدن زائل میشود اوج لذتهای بوسیدن حیوانی بیشتر مربوط به اوایل جوانی است  همه جمادات بظاهر بیجان وهم گیاهان و جانوران چه انها که باچشم دیده نمیشوند بخاطر ریزی و چه در حیوانات عظیم الجثه   ازین بوسیدن و لذتهای ان بهره مند هستند وبجز انسان همه انها مادزادی نحوه بوسیدن را به لذت بخش ترین شکل ان میدانند وانسان ها باید وارد زندگی حیوانات شوند و از انها درس چنین عشقبازی را بیاموزند 

برای هر حیوان و گیاه وجمادی بانی خلقت لبی قار داده است برای بوسیدن ودر این بوسیدن لذت وبهجت فراوان بخصوص برای اولین بوسه قرار داه است تا دوجنس مخالف به هم رسند وهمدیگر را بچسبند ودر اغوش هم روند وبرای هر جنس ابزار

 

مناسب تولید مثل از نظر قد واندازه وضخامت در جای مناسب تعبیه کرده است تا بوسه مقدمه ای باشد برای زاد و ولد وتکثیر

بوسه عقلانی :

در عشق عقلانی که عشق به انواع علم وهنر و فهم وکمالات علمی است عشق به گفتار ونوشتار چون استادی وشاگردی   سخنرانی و ونوازندگی و نویسندگی وازین قبیل است بوسیدن با بوسیدن سابق فرقها دارد نگاه عاشقانه به یک تابلو نقاشی با نگاه به یک دختر وپسر جوان زیبا یکی نیست وبوسه شاگرد بر دست استاد با لب به لب رساندن یکه زوج هرگز قابل مقایسه نیست   به به وچه چه چه در این محیط بکلی با ان محیط متفاوت است گفتگوی علمی وگفتگوی جنسی را بهم قیاس کنید

یک مجلس رقص وشادی جنسی را با یک سمینار و کنفرانس علمی و بوسیدن های اساتید و دانش دوستان همدیگر را وبوسیدن دختر وپسرهای مجرد در یک مجلس رقص وپایکوبی را مقایسه کنیم

هر دوگروه عاشقند و میبوسند و می رقصند و شادی وخوشحالی و غم و اندوه دارند ولی خیلی تفاوت است میان این شادی ها واندوه ها

بوسه انسانی ومعنوی والهی

وقتی بچه یتیم را می بوسی ودست نوازش برسرش میکشی یا در بیمارستان صورت مادر پیر و در مانده ای را میبوسین

یا وقتی دست پدر ویا مادرتان را میبوسین و بالاتر وقتی دختر مجرد وجوانی دست پسری را که موجب نجاتش از سوختن یا غرق شدن شده است میبوسد این بوسه بوسه های سابق فرق ها دارد....

بوسه مجاهد برطناب دار یابوسه یک زائر برتربت یک مزار یا بوسه یک شهید قبل ازشهادتش بر خاک شهید همرزمش

بوسه بر    صدق و وفا و بوسه بر امانت و وفا وبوسه بر مردانگی ومروت وجوانمردی و بوسه بر غیرت وحیا وبوسه بر گذشت و کرم واحسان و بوسه بر جهاد وتلاش وبوسه بر پاکی و عفاف و تقوی بوسه بر شجاعت وشهامت و همت و صفا

وبوسه بر عدالت وانصاف و رحم وشفقت و سخا ء بوسه هلیی است که در زندگی گاهی گرفتین و گاهی دادین

وقتی به صداقت یکی افرین میگویید یا به گذشت واحسان انیکی احسنت در حقیقت بوسه ای بر لبان صداقت وگذشت واحسان می نشانید ووقتی به خاطر مردانکی وجوانمردی تان تقدیر میشوید بوسه ای گرفتین و...

زرق وبرق و داد وفریاد و شعله پر فروغ بوسه های جنسی حتی اگر منطقی و عاقلانه ومدبرانه باشد خیلی زود رو به فراموشی میرود وگاهی به داد وقال و ودعوا میرسد ونوش بوسیدن به نیش ازردن تبدیل میشسود 

وعمر بقای بوسه های عقلانی نیز چندان طویل نیست یک فرضیه ای می اید وبا باطل کردن فرضیه این بساط رقص و نشاط وبوس وکنار علمی را به کلی بهم می ریزد

اما ان بوسه جاودانه ای که با مرگ هم نمی میرد وهمچنان شعله ور تر وتابنده تر   و روزبروز پر فروغتر وشادابتر وزنده ترمی ماند بوسه اخیر است بوسه بر گذشت بوسه بر پاکی وجوانمردی بوسه بر فضیلتهای انسانی

این بوسه هرچه بیشتر داشته باشی وهرچه بیشتر دریافت کنی بخلاف سایر بوسه ها کم رنگ ترو بی مزه و کم لذت و تکراری و... نمیشود بلکه هر بوسه ای از بوسه قبل لذت بخش تر و شیرین تر وماندگارتر است

به کربلا نگاه کنید اینجا محل بوسه بر قبه ای است که دشمنان بقای ان بارها برای محو ان اینجا رابا خاک یکسان کرده اند وانجارا درختکاری کرده اند تا محوکنند این بوسه گاه را ولی همه ان جنایتکاران به جهنم واصل شده اند واین مکان علی رغم همه زحمت ها ودرسرهایی که برای زائرین ان داشته و دارد همچنان محل بوسه های اتشینی هستکه د تا کسی نرود وازنزدیک تجربه نکند هرگز نمیتواند بفهمد حقیقتا بوسیدن یعنی چی ولذت حقیقی بوسه چیست

حیوان چه داند شعر و شاعری و نوازندگی و کتابت واستادی وشاگردی چیست واو جز بوسیدنی که الت تولید مثلش را اماده زاد نکند چیزی نمی فهمد و واستاد فلان کرسی دانشگاه در گیر فرضیات علمی چه داند که می ناب چیست که گفته ان مست شیرازی گرچه ماه رمضان است بیاور جامی اوچه داند معنی بوسه بر دار را و   ...او جز ان حرف که نظره علمیش را بر کرسی برتر ننشاند چیزی نمیفهمد چه بفهمد گر  یکی گوید در میخانه گشایید برویم شب وروز       که من از مسجد واز مدرسه بیزارشدم ...

ودراین میان چه کسی فهمیده تر ازاو که هم اوراست بوسه های حیوانی به حدی که اورا باز ندارد از بوسه های عقلانی

و هم متوقف نیست در این منزل بلکه راهی داند این دو منزل رابرای هجرت به مقصد بالاتر که او گذشتن از خود خواهی وخوبینی و خودپرستی و هجرت از خوی حیوانی به کمال انسانی است 

انکه بدن لخت خود را به نمایش میگذارد   سینه و ران وزلف و....با زبا بی زبانی دارد خودش را معرفی میکند من هنوز هستم در مرحله حیوانی این چیزهایی که نشان میدهم همه سرمایه من است برای جذب

مشتری ایا خریداری هست   ?   برای جذب بوسه ای حیوانی هست اینهمه که رسا ند او رابه یک معاشقه حیوانی همین

وانکه نوت بوکش را در جمع بازمیکند و ... به زبان بی زبانی گوید دهد به من کسی یک بوسه عقلانی

وانکه لباسهایش ازتن به درکرده   میزند اتش تاکند ایجاد روشنایی وپیشگیری کند از یک ضایعه انسانی هیچ ندارد انتظار بوسه انسانی فقط همه فکر وذکرش این است که خدا کند بایستد قطار قبل از برخورد بتوده سنگ و ایجاد یک غصه همگانی

مانده است در زنده وپابرجا  چنین  بوسه های بزرگ  فداکاری  و دیگر انکه چنین  خبرهایی  را شنید هر صاحب دلی    خوشحال وخشنود شد و نثارش کرد بوسه ای انسانی     بگذزیم تابعد ....واین بوسه ای است که نصیبم نشد

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( جمعه 95/7/30 :: ساعت 9:57 عصر )
»» بدان که یک سفر پر خطر لازمى در پیش است

حضرت امام خمینی رحمت الله علیه  کتاب چهل حدیث، ص: 176تا175...پس اى عزیز، بدان که یک سفر پر خطر لازمى در پیش است که عدّه و عدّه آن و زاد و راحله آن علم و عمل نافع است، و وقت سفر معلوم نیست چه وقت است، ممکن است وقت خیلى تنگ باشد و فرصت از دست برود. انسان نمى‏داند چه وقت کوس رحیل مى‏زنند که باید ناچار کوچ کند. این طول امل که من و تو داریم، که از حبّ نفس و مکاید شیطان و شاهکارهاى آن ملعون است، به طورى ما را از توجه به عالم آخرت باز داشته که در فکر هیچ کار نیفتیم. و اگر مخاطرات سیر و موانع حرکت داشته باشیم، در صدد اصلاح آن به توبه و انابه و رجوع به حق برنیاییم و هیچ در صدد جمع زاد و راحله نباشیم، ناگاه اجل موعود در رسد و ما را بى‏زاد و راحله و بى تهیه سفر ببرد: نه عمل صالحى داریم و نه علم نافعى، و مؤنه آن عالم روى این دو مطلب چرخ مى‏زند، و ما هیچیک را تهیه نکردیم. اگر عملى هم کرده باشیم، خالص و بى غل و غش نبوده، بلکه با هزاران موانع قبول به جا آوردیم. و اگر علمى تحصیل نمودیم، علم بیحاصل و نتیجه بوده که خود یا لغو و باطل است و یا از موانع بزرگ راه آخرت است. اگر این علم و عمل ما نافع بود، در ما که سالهاى سال است دنبال آن هستیم باید تأثیر واضحى کرده باشد و در اخلاق و اطوار ما تفاوتى حاصل شده باشد، چه شده است که علم و عمل چهل پنجاه ساله ما در قلوب ما اثر ضد بخشیده و دلهاى ما را از سنگ خارا سخت‏تر کرده؟ از نماز که معراج مؤمنان است ما را چه حاصل شده؟ کو آن خوف و خشیتى که لازم علم است؟ اگر خداى نخواسته با این حال که هستیم ما را کوچ دهند، خسارتهاى بزرگى و حسرتهاى بسیارى در پیش داریم که زایل شدنى نیست.پس، نسیان آخرت از امورى است که اگر ولىّ اللّه اعظم، امیر المؤمنین سلام اللّه علیه، بر ما بترسد از آن و از موجب آن، که طول امل است، حق است، زیرا که او مى‏داند این چه سفر پر خطرى است. و انسانى که باید آنى راحتى نداشته باشد و در هر حال مشغول جمع زاد و راحله باشد و دقیقه‏اى ننشیند، اگر نسیان کرد آن عالم را و به خواب رفت و نفهمید که چنین عالمى هم هست و چنین سیرى هم در پیش است، چه به سر او خواهد آمد و به چه بدبختیهایى خواهد گرفتار شد. خوب است قدرى در حال آن حضرت و حضرت رسول اکرم، صلّى اللّه علیه و آله، که اشرف خلیقه و معصوم از خطا و نسیان و لغزش و طغیان هستند، تفکر کنیم و بفهمیم که ما در چه حال هستیم و آنها در چه حال بودند. علم آنها به بزرگى سفر و خطر آن، از آنها راحت را سلب کرده، و جهل ما نسیان در ما ایجاد کرده. حضرت «ختمى» مرتبت به قدرى ریاضت کشید و قیام در مقابل حق کرد که قدمهاى مبارکش ورم کرد و از طرف ذات مقدّس حق جلّ جلاله آیه نازل شد: طه‏ ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ القُرْآنَ لِتَشْقى‏.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( جمعه 95/7/30 :: ساعت 7:55 صبح )
   1   2   3   4   5   >>   >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

همه بیچاره هستید
عشق بی بوسه عشق نیست
بدان که یک سفر پر خطر لازمى در پیش است
عزیز دلم سخن عزیز شنو
نفوذ ماهرانه وایجاد سازمان تروریستی
حلول روز انتقام مظلوم از ظالم
سفر پر خوف و خطر
خبردهد ترا از اسمان وزمین ومشرق ومغرب
این توفیق بزرگ را بدست اوریم
جز این چاره ‏اى ندارید
فریاد خاموش
آن عالم روى این دو مطلب چرخ مى‏زند
نمى‏گذار د تو بیچاره یک عمل خالصى بکنى
ای بیچاره بیخبر از از معارف الهیه
پسرم مجاهده کن که دل را به خدا بسپارى
[همه عناوین(1731)][عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 478
>> بازدید دیروز: 1722
>> مجموع بازدیدها: 1667011
» درباره من

نگاهی به اسم او
مدیر وبلاگ : رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم[1679]
نویسندگان وبلاگ :
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز[36]

تذکر بسیار مهم : نوشته های این وبلاگ ازنوشته های موجود در سایتها ووبلاگهای مختلف که به نظر مدیر وبلاگ ا ز بهترین نوشته ها هستند انتخاب میشود ممکن است نام نویسنده یا وبلاگ یا سایت در حین کپی برداری وانتقال حذف یا جابجا شده باشد امید است نویسندگان عزیز وتهیه کنندگان مقالات قصد قربت کنند از خدای متعال میخواهم اگر از برکت این نوشته ها بندگان خای تبارک وتعالی خیری رسیدثواب وپاداش ان به صاحب اثر ومجموعه دست اندر کاران مربوطه واصل شود وخدای تبارک وتعالی به همه انان توفیق روز افزون وسلامتی مستدام وبرکات مستمر عنایت فرماید مواردی هم ممکن با تصحیح نقل شود که در پرانتز عنوان خواهد شداین وبلاگ سعی میکند مطالب جالب مفید و مدقن و در حتی الامکان درستی را که به نحوی به سلامتی دستگاه گوارش وبخصوص سلامتی روده ها و کبد و رفع بیماری های ان مربوط میشود وهمچنین مطالب مفید در شاخه های مختلف علم و معرفت را بر داشت ومنتقل نمایدلازم است دوستانی که این مطالب را میخوانند 1- اگر مطلب نادرستی را مشاهده فرمودند محبت فرموده پیام بگذارند وتصحیح کنند 2- هرگونه کپی وبرداشت ونقل قول از این وبلاگ بدون ذکر منبع مجاز است 3-در قسمت نظرات دوستان میتوانند سئوالات پیشنهادات نظرات مشکلات و... یا هر مسئله ای که ذهنشان را به خود مشغول داشته است مطرح نمایند این مسائل اگر در محدوده هدف ایجاد وعنوان وبلاگ هم نباشد مانعی ندارد در ستون مسائل متفرقه مورد بحث قرار خواهد گرفت بنابراین دوستان میتوانند هر مسئله ای را طرح نمایند. 4- موضوعات مطرح شده ارشیو میشوند دوستانی که علاقه دارند مباحث مطرح شده قبلی را ببینند به ارشیو رجوع نمایند 5- تشکرو.... به هیچ عنوان لازم نیست بیان نظرات هم اگر مطالب را تصحیح ویا تکمیل نمیکند یا به نحوه ارائه بهتر مطالب و ازین قبیل امور کمک نمیکند لازم نیست با تشکراز همه عزیزان. 6- ازطریق نشانی ndf1337@gmail.com وadf1337@mihanmail.ir نیزسئوالات ونظرات قابل طرح است وپاسخ به سئوالات از طریق وبلاگ صورت خواهد گرفت 7-انتخاب مطالب مفید وعرضه انها به معنی تایید وب های مربوطه و تایید همه مطالب انها نمی باشدمعرفی لینک های دوستانی هم که وبلاگ انها معرفی شده است به منزله تایید مجموعه مطالب ارائه شده در انجا نمی باشد والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

» پیوندهای روزانه

اهداء‏عضو [159]
غدیر صفحه سلامت [102]
پارسی طب [202]
www.healingwell.com/community/ [315]
انجمن درمانگران ایران [168]
http://www.nlm.nih.gov [170]
تهران دکتر [152]
http://www.healthline.com [146]
ایران طبیب [144]
اخبار بهداشتی [147]
تبادل نظر در باره بیماری ها به فارسی [189]
www.medicinenet.com/ [18]
رشد [18]
سایت شهید بزرگوار اوینی رحمه الله علیه [3]
سایت مسجد مقدس جمکران [3]
[آرشیو(16)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
حضرت معصومه سلام الله علیها[2] .
» آرشیو مطالب
کولیت در منابع خارجی English
کولیت ودرمان ان
داروخانه غذایی
سخنرانی حضرت امام که منجر به تبعید ایشان شد
زیبایی اول و زیبایی دوم وسوم
کرون در متون خارجی English
امدنم بهر چه بود
همسر زیبا انتخاب کنید
هفت نکته مهم برای دانشجویان
غریب غریبان
سه سطر تابکوی زندگی
خودتان را نبازید
حضرت امام باقر علیه السلام
داروهای مربوط به بیماریهای کولیت وکرون و...
کبد
ویژه تولد امام هادی علیه السلام
کولیت وکرون در منابع فارسی
پروژه حذف ایران از مدیریت علمی جهان
امام جواد علیه السلام
لذتهای سه گانه
خانواده و کودک وشیردهی
IBS
شهید غفاری رحمه الله علیه
محرم وعاشورا
نشانه سرطان و سرطان رحم
کولیت مطالب متنوع
کربلای غزه
پاسخ به سئوالات Answers to questions
گلها
پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم
کریم اهل بیت علیهم السلام
حضرت امام کاظم علیه السلام
کربلا و عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
اربعین
شهر نور
علوم زمین ومعدن
برای ارشیو
*در دست ارشیو
تکراری ها
بقیع مظلوم
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها
نوروز
مناجات
ذهن وخلاقیت
امام خمینی رحمه الله علیه
حضرت زینب سلام الله علیها وروز پرستار
جمعه
شخصیتهای ماندگار وگفتار انان
ایام الله و روزهای تاریخی
انتخابات
معرفی نرم افزار
گوناگون
دوستی وعشق
ماه رمضان
غدیر
دهه فجر

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
نسیم ظهور
صحبت دل ودیده
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
دارالقران الکریم جرقویه علیا
لــبــخــنــد قـــلـــم
نهان خانه ی دل
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
رایحه
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم
لحظه های آبی
شین مثل شعور
سلام بر شهیدان نهضت اسلامی ودرود بر مجاهدان راه اسلام
عاشق آسمونی
رقصی میان میدان مین
هیئت بیت العباس (ع) روستای المشیر
چلچراغ شهادت
.:: بوستان نماز ::.
+O
سرفرازان
آج
سروش دل
شهیدان لاله های لاله زارند
بندیر
یک
سلام بر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

حق جو وحق بگو اگر چه تلخ باشد
****شهرستان بجنورد****
رازهای موفقیت زندگی
لنگه کفش
مرام و معرفت
منتظر ظهور
مهندسین پلیمر
Polymer Engineers of Darab University

برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
شجره طیّبه
اسطوره عشق مادر
نور
عشق
توشه آخرت
Manna
تیشه های اشک
زشت است بی تو زندگی زیبای عالم
عشاق
سیاه مشق های میم.صاد
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
عشق و شکوفه های زندگی
مهر بر لب زده
محمد قدرتی MOHAMMAD GHODRATI
ورزشهای رزمی
مهر89
sajadb.tk
خادمان خانه دوست
گلهای یاس
ثقلین

قل هوالله احد
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
اســــوه هــــا
همای رحمت
زیبایی
بوی سیب
سکوت ابدی
روانشناسی آیناز
کلبه حقیرانه من
من و خودم
آتیه سازان اهواز
.: شهر عشق :.
تسنیم عشق
ژئوماتیک
.دوازدهمین سوارسرنوشت
نوری چایی_بیجار
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
زندگی
عطر ریحان
سوادکوهی ریکا
allah is my lord
حاج رضوان
بهار عشق
صل الله علی الباکین علی الحسین
تینا
بر و بچه های ارزشی
جامع ترین وبلاگ خبری
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
مذهب عشق
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
حفاظ
چیزهای جالب
فقط من برای تو
یادداشتهای روزانه رضا سروری
دوباره سبز می شویم...
مندیر
چه زود دیر میشه
امیدزهرا سلام الله علیها
هامون و تفتان
صبح دیگری در راه است
* امام مبین *
حرف های قشنگ
گل پیچک

» صفحات اختصاصی

» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» موسیقی وبلاگ

» طراح قالب