سفارش تبلیغ
صبا
بردباری، جامه دانشمند است، پس مبادا که آن را به تن نکنی [امام باقر علیه السلام ـ در نامه اش به سعد خیر ـ]
نگاهی به اسم او
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» اشنایی با داروهای گوارش

 SORBITOL

موارد مصرف‌: 1 ـ سوربیتول‌ به‌ عنوان‌ ملین‌هیپراسموتیک‌ در درمان‌ کوتاه‌ مدت‌ اسهال‌مصرف‌ می‌شود.2 ـ سوربیتول‌ به‌ عنوان‌ شیرین‌ کننده‌ درفرآورده‌های‌ دارویی‌ بکار می‌رود.

فارماکوکینتیک‌: جذب‌ سوربیتول‌ از مجرای‌گوارش‌ بسیار ضعیف‌ است‌. این‌ ماده‌ درکبد متابولیزه‌ شده‌ و به‌فروکتوز تبدیل‌می‌شود. بخشی‌ از سوربیتول‌ نیز به‌گلوکزمتابولیزه‌ می‌شود.

 موارد منع‌ مصرف‌: سوربیتول‌ در بیماران‌مبتلا به‌عدم‌ تحمل‌ ارثی‌ فروکتوز یا دربیماران‌ مبتلا به‌عیب‌ کار کلیه‌ یا آسیب‌شدید کبد نباید مصرف‌ شود.

 عوارض‌ جانبی‌: مصرف‌ مقادیر زیاد این‌دارو ممکن‌ است‌ سبب‌ بروز نفخ‌، درد شکم‌و اسهال‌ شود.

 مقدار مصرف‌: به‌عنوان‌ ملین‌ اسموتیک‌، ازراه‌ خوراکی‌ یا رکتال‌، مقادیر 50 ـ20 گرم‌ ازدارو مصرف‌ می‌شود.

 اشکال‌ دارویی‌:

Powder: 5 g / Sachet

موارد مصرف‌: مزالازین‌ در درمان‌ وپیشگیری‌ حالت‌های‌ خفیف‌ تا متوسطکولیت‌ اولسروز یا بیماری‌ کرون‌ مصرف‌می‌شود.

 mesalasine

مکانیسم‌ اثر: این‌ دارو احتمالا بامهار آنزیم‌سیکلواکسیژناز باعث‌ کاهش‌ تولیدپروستاگلاندین‌ها و در نتیجه‌ کاهش‌التهاب‌ در بیماری‌ التهابی‌ روده‌ها می‌شود.

 فارماکوکینتیک‌: حدود 30ـ20 درصد یک‌مقدار مصرف‌ خوراکی‌ جذب‌ و باقی‌مانده‌آن‌ در روده‌ هیدرولیز می‌شود. داروی‌جذب‌ شده‌ نیز به‌سرعت‌ در مخاط روده‌ وکبد هیدرولیز می‌شود.

هشدارها: این‌ دارو در صورت‌ وجوداختلال‌های‌ خونی‌ و تنگی‌ پیلور با احتیاطمصرف‌ شود.

 موارد منع‌ مصرف‌: مزالازین‌ در صورت‌وجود حساسیت‌ مفرط به‌ سالیسیلات‌ها وعیب‌ کار کلیه‌ نباید مصرف‌ شود.

عوارض‌ جانبی‌: تهوع‌، اسهال‌ و درد شکم‌،سردرد، بهتر شدن‌ علائم‌ کولیت‌، بندرت‌پانکراتیت‌، هپاتیت‌ یا نفریت‌ برگشت‌پذیر یاسندرم‌ نفروتیک‌ بثورات‌ جلدی‌ و کهیر،اختلال‌ خونی‌ (کاهش‌ کلبول‌های‌ سفیدخون‌ یا پلاکت‌ها یا آنمی‌ اپلاستیک‌)،میوکاردیت‌، سندرم‌ شبه‌ لوپوس‌ وآلوئولیت‌ از عوارض‌ گزارش‌ شده‌ این‌ داروهستند.

 نکات‌ قابل‌ توصیه‌: این‌ دارو باید قبل‌ از غذا وهنگام‌ خواب‌ بامقدار کافی‌ آب‌ مصرف‌شود.

 مقدار مصرف‌: مقدار g/day 1 چهار بار درروز در مقادیر منقسم‌ به‌مدت‌ حداکثر تا 8هفته‌ تجویز می‌شود.

 اشکال‌ دارویی‌:

Entric Coated Tablet: 250 mg, 500 mg

 METOCLOPRAMIDE

موارد مصرف‌: متوکلوپرامید در درمان‌تهوع‌ و استفراغ‌ ناشی‌ از جراحی‌ یا

شیمی‌ درمانی‌، برگشت‌ محتویات‌ معده‌به‌مری‌، آهسته‌ بودن‌ تخلیه‌ معده‌،جلوگیری‌ از پنومونی‌ ناشی‌ ازآسپیراسیون‌، سردرد، عروقی‌، سکسکه‌مقاوم‌ و گاستروپارازیز دیابتیک‌ مصرف‌می‌شود.

مکانیسم‌ اثر: متوکلوپرامید احتمالاشل‌شدن‌ عضلات‌ صاف‌ معدی‌ ناشی‌ ازدوپامین‌ را مهار می‌کند و بنابراین‌ باعث‌تقویت‌ اثرات‌ کولینرژیک‌ می‌شود. اثرات‌ضدتهوع‌ دارو ناشی‌ از افزایش‌ آستانه‌فعالیت‌ گیرنده‌های‌ شیمیائی‌ (CTZ)می‌باشد. فارماکوکینتیک‌: جذب‌ متوکلوپرامیدازدستگاه‌ گوارش‌ سریع‌ است‌. متابولیسم‌ آن‌کبدی‌ و نیمه‌ عمر دارو 6ـ4 ساعت‌ است‌.زمان‌ شروع‌ اثر دارو از راه‌ خوراکی‌60ـ30 دقیقه‌، تزریق‌ عضلانی‌ 15ـ10 دقیقه‌و تزریق‌ وریدی‌ 3ـ1 دقیقه‌ است‌. طول‌ اثردارو 2ـ1 ساعت‌ و دفع‌ آن‌ عمدت? کلیوی‌است‌.  موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ ابتلاء بیماربه‌صرع‌، خونریزی‌ گوارشی‌، انسدادمکانیکی‌ یا پرفوراسیون‌ مجرای‌ گوارش‌ یافئوکروموسیتوم‌ نباید مصرف‌ شود. هشدارها: 1 ـ در صورت‌ عیب‌ شدید کارکلیه‌ یا کبد باید بااحتیاط مصرف‌شود.

2 ـ در صورت‌ عیب‌ شدید کار کلیه‌ یا کبدمقدار مصرف‌ دارو باید به‌حدود نصف‌کاهش‌ یابد. عوارض‌ جانبی‌: تغییرات‌ فشارخون‌، تاکی‌کاردی‌، عوارض‌ خارج‌ هرمی‌ و دیسکنزی‌،اسهال‌، سرگیجه‌، بیقراری‌، خستگی‌ یاضعف‌ غیر عادی‌، از عوارض‌ جانبی‌ داروهستند. تداخل‌های‌ داروئی‌: مصرف‌ متوکلوپرامیدباسایر داروهای‌ مضعف‌ CNS باعث‌تشدید عوارض‌ سداتیو دارو می‌شود.

نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ تزریق‌ وریدی‌متوکلوپرامید باید به‌آهستگی‌ و طی‌ 2ـ1دقیقه‌ انجام‌ شود.2 ـ شکل‌ خوراکی‌ دارو باید 30 دقیقه‌ قبل‌ ازهر وعده‌ غذا و موقع‌ خواب‌ مصرف‌ شود.

 مقدار مصرف‌: خوراکی‌:بزرگسالان‌: برای‌ درمان‌ گاستروپارازیزناشی‌ از دیابت‌ 10 میلی‌گرم‌ 30 دقیقه‌ قبل‌از شروع‌ علائم‌ یا قبل‌ از غذا و هنگام‌ خواب‌،تا حداکثر 4 بار در روز مصرف‌ می‌شود.در درمان‌ برگشت‌ محتویات‌ معده‌ به‌مری‌15ـ10 میلی‌گرم‌ 30 دقیقه‌ قبل‌ از شروع‌علائم‌ یا قبل‌ از غذا و هنگام‌ خواب‌، تاحداکثر 4 بار در روز مصرف‌ می‌شود. دردرمان‌ سکسکه‌ مقدار 20ـ10 میلی‌گرم‌ 4بار در روز به‌مدت‌ یک‌ هفته‌ تجویزمی‌شود. در صورت‌ نیاز مقدار اولیه‌ 10میلی‌گرم‌ به‌صورت‌ تزریق‌ عضلانی‌ تجویزمی‌شود. حداکثر مقدار مصرف‌ دارو0/5 mg/kg/day است‌.

کودکان‌: در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یابه‌عنوان‌ محرک‌ پریستالتیک‌ در کودکان‌14ـ 5 سال‌ مقدار 5 ـ 2/5 میلی‌گرم‌ 3 بار درروز 30 دقیقه‌ قبل‌ از غذا و هنگام‌ خواب‌تجویز می‌شود.

تزریقی‌: بزرگسالان‌: در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یامحرک‌ پریستالتیک‌ 10 میلی‌گرم‌ تزریق‌وریدی‌ می‌شود. در درمان‌ سکسکه‌ ابتدا10 میلی‌گرم‌ تزریق‌ آهسته‌ وریدی‌ می‌شودو سپس‌ به‌صورت‌ خوراکی‌ ادامه‌ می‌یابد.به‌عنوان‌ ضدتهوع‌ در شیمی‌ درمانی‌2mg/kg برای‌ 30 دقیقه‌ قبل‌ از شیمی‌درمانی‌ تجویز می‌شود که‌ در صورت‌ نیازهر 2 یا 3 ساعت‌ تکرار می‌شود. در صورت‌نیاز می‌توان‌ mg/kg 1 از دارو را به‌صورت‌انفوزیون‌ وریدی‌ تجویز کرد. به‌عنوان‌ضدتهوع‌ بعد از جراحی‌ 20ـ10 میلی‌گرم‌نزدیک‌ پایان‌ جراحی‌ تزریق‌ عضلانی‌می‌شود.

کودکان‌: به‌عنوان‌ ضدتهوع‌ و در درمان‌تاخیر تخلیه‌ معده‌ یا محرک‌ پریستالتیک‌mg/kg 1 به‌صورت‌ مقدار واحد تجویزمی‌شود که‌ در صورت‌ نیاز یک‌ ساعت‌ بعدتکرار می‌شود.

 اشکال‌ دارویی‌:Drop: 60 mg / 15 ml

Injection: 10 mg / 2 ml

Tablet: 25 mg

 OMEPRAZOLE موارد مصرف‌: امپرازول‌ در درمان‌زخم‌های‌ خوش‌ خیم‌ معده‌ و دوازدهه‌،زخم‌های‌ وابسته‌ به‌هلیکوباکتری‌ پیلوری‌،سندروم‌ زولینجر ـ الیسون‌، کاهش‌ اسیدمعده‌ در جراحی‌ و پیشگیری‌ یا کوتاه‌ مدت‌بازگشت‌ محتویات‌ معده‌ به‌ مری‌ و درمان‌بیماری‌ به‌کار برده‌ می‌شود.مکانیسم‌ اثر: این‌ دارو بامهار پمپ‌K+/H+/ATPase باعث‌ مهار تولید اسیددر معده‌ می‌گردد.  

فارماکوکینتیک‌: جذب‌ دارو سریع‌ است‌ ودارو باکاهش‌ اسیدمعده‌ به‌جذب‌ خود کمک‌می‌کند. متابولیسم‌ آن‌ کبدی‌ است‌ و از راه‌کلیه‌ دفع‌ می‌گردد. نیمه‌ عمر آن‌ بین‌ 1ـ 0/5ساعت‌ می‌باشد.

 هشدارها: این‌ دارو باید در بیماران‌مبتلا به‌ یا دارای‌ سابقه‌ ابتلای‌ به‌بیماری‌ مزمن‌ کبدی‌، با احتیاط مصرف‌گردد. عوارض‌ جانبی‌: از عوارض‌ شایع‌ این‌ دارومی‌توان‌ سردرد، اسهال‌، بثورات‌ جلدی‌،کهیر و سرگیجه‌ را نام‌ برد.تداخل‌های‌ داروئی‌: مصرف‌ همزمان‌ این‌دارو باداروهای‌ ضدانعقاد خوراکی‌ مانندوارفارین‌ باعث‌ افزایش‌ اثر وارفارین‌می‌گردد. مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو بادیازپام‌ و داروهای‌ ضدصرع‌ مثل‌فنی‌توئین‌ باعث‌ افزایش‌ اثر آن‌ می‌گردد.  

نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ در صورت‌ بروزسوءهاضمه‌، اسهال‌ و کهیر طی‌ درمان‌،به‌پزشک‌ مراجعه‌ شود.

2 ـ در صورت‌ اثبات‌ وجود سرطان‌ معده‌ ازمصرف‌ این‌ دارو باید خودداری‌ گردد.

3 ـ کپسول‌ دارو باید بلافاصله‌ قبل‌ از غذاغ‌و ترجیح? در صبح‌ مصرف‌ شود.

 مقدار مصرف‌: در ناراحتی‌ها و زخم‌های‌خوش‌ خیم‌ معده‌ و دوازدهه‌ مقدارmg/day 20 به‌مدت‌ 8ـ4 هفته‌ مصرف‌می‌شود. در موارد شدید می‌توان‌ مقدارمصرف‌ را به‌ mg/day 40 افزایش‌ داد. درصورت‌ نیاز مقدار نگهدارنده‌ mg/day 20مصرف‌ می‌شود. در زخم‌های‌ گوارشی‌همراه‌ با هلیکوباکترپیلوری‌ مقدار مصرف‌فوق‌ همزمان‌ با آنتی‌بیوتیک‌ مناسب‌مصرف‌ می‌گردد.

در سندرم‌ زولینجر ـ الیسون‌ بامقدار اولیه‌mg/day 60 شروع‌ می‌شود. مقدار معمول‌در چنین‌ مواردی‌ بسته‌ به‌نیاز بیمار بین‌mg/day 120ـ20 می‌باشد. برای‌ کاهش‌اسید معده‌ پیش‌ از جراحی‌ ابتدا 60میلی‌گرم‌ در عصر روز قبل‌ از جراحی‌مصرف‌ می‌گردد و 6ـ2 ساعت‌ قبل‌ ازجراحی‌ 40 میلی‌گرم‌ دیگر مصرف‌می‌شود. در بازگشت‌ محتویات‌ معده‌ به‌مری‌ mg/day 20 روزانه‌ به‌مدت‌ 8ـ4 هفته‌که‌ در صورت‌ نیاز تا 40 میلی‌گرم‌ قابل‌افزایش‌ است‌، مصرف‌ می‌شود.;ودکان‌: مصرف‌ این‌ دارو در کودکان‌توصیه‌ نمی‌شود.

 اشکال‌ دارویی‌:

Capsule: 20 mg

 paNCREATIN

موارد مصرف‌: پانکراتین‌ به‌عنوان‌ مکمل‌آنزیم‌های‌ لوزالمعده‌ برای‌ هضم‌ چربی‌ها وکربوهیدرات‌ها در التهاب‌ مزمن‌ لوزالمعده‌،فیبروزسیستیک‌، انسداد مجاری‌ لوزالمعده‌و سرطان‌ لوزالمعده‌ یا مجرای‌ کلدوک‌ وبعد از برداشت‌ لوزالمعده‌ که‌ منجربه‌ترشح‌ ناقص‌ آنزیم‌های‌ مربوطه‌ می‌گردداستفاده‌ می‌شود. همچنین‌ این‌ دارو دردرمان‌ استئاتوره‌ ناشی‌ از برداشتن‌ تمام‌قسمتی‌ از معده‌ و یا روده‌ نیز استفاده‌می‌شود.

 مکانیسم‌ اثر: به‌علت‌ وجود پروتئاز،آمیلازولیپاز در این‌ دارو هضم‌ چربی‌ها وپروتئین‌ها و نشاسته‌ در مجرای‌ گوارش‌ باسهولت‌ بیشتری‌ انجام‌ می‌شود.

 هشدارها: بیمارانی‌ که‌ نسبت‌به‌پروتئین‌های‌ حیوانی‌ عدم‌ تحمل‌ نشان‌می‌دهند، ممکن‌ است‌ این‌ دارو را نیز تحمل‌نکنند.

 عوارض‌ جانبی‌: بیشتر عوارض‌ ناشی‌ ازمصرف‌ بیش‌ از حد دارو می‌باشد که‌می‌تواند منجر به‌ تحریک‌ دهان‌ و مری‌ وناحیه‌ قبل‌ از دفع‌ در روده‌ شود.

تداخل‌های‌ داروئی‌: جذب‌ فرآورده‌های‌خوراکی‌ حاوی‌ آهن‌، در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ بااین‌ دارو کاهش‌ می‌یابد.

 نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ بهتر است‌ این‌ دارو باغذا میل‌ شود.

2 ـ از جویدن‌ قرصها باید خودداری‌ شود.

3 ـ اثر این‌ دارو بااسید معده‌ کاهش‌می‌یابد. بنابراین‌ باید بعد از غذا مصرف‌شود.

4 ـ در صورت‌ بروز اسهال‌، درد شکمی‌ وناراحتی‌های‌ دیگر گوارشی‌ باپزشک‌مشورت‌ گردد.

5 ـ گرما یا غذای‌ داغ‌ موجب‌ غیر فعال‌ شدن‌دارو می‌گردد.

6 ـ در بیماران‌ مبتلا به‌ اختلال‌های‌ مری‌ یادر بیمارانی‌ که‌ قرص‌ را در حالت‌ خوابیده‌مصرف‌ می‌کنند، برای‌ کاهش‌ احتمال‌باقیماندن‌ قرص‌ در مری‌، پس‌ از مصرف‌قرص‌ مقداری‌ غذای‌ جامد مصرف‌ کنند.

 مقدار مصرف‌: روزی‌ یک‌ قرص‌ همراه‌ باغذایا قبل‌ از آن‌ مصرف‌ شود. در صورت‌ نیاز،می‌توان‌ مقدار مصرف‌ را به‌دو قرص‌ یابیشتر افزایش‌ داد.

 اشکال‌ دارویی‌:

Entric Coated Tablet: Amylase 25000FIPU + Lipase 36000 FIPU + Protease2000 FIPU

 PROPANTHELINE BROMIDE

موارد مصرف‌: پروپانتلین‌ به‌ عنوان‌ داروی‌کمکی‌ در درمان‌ زخم‌های‌ گوارشی‌ واختلالات‌ گوارشی‌ ناشی‌ از اسپاسم‌ عضلات‌صاف‌ معدی‌ ـ روده‌ای‌ مصرف‌ می‌شود.

 مکانیسم‌ اثر: این‌ دارو به‌ طور رقابتی‌گیرنده‌های‌ موسکارینی‌ را مسدود کرده‌ وباعث‌ مهار حرکات‌ عضله‌ صاف‌ و کاهش‌ترشحات‌ معده‌ می‌گردد.

 فارماکوکینتیک‌: حدود 50 درصد از راه‌خوراکی‌ جذب‌ می‌گردد و بقیه‌ آن‌ دردستگاه‌ گوارش‌ هیدرولیز می‌شود. نیمه‌عمر آن‌ 9 ساعت‌ است‌. محل‌ اصلی‌متابولیسم‌ این‌ دارو در کبد است‌ و به‌آهستگی‌ از کلیه‌ دفع‌ می‌گردد. هشدارها: 1 ـ در بیماران‌ سالخورده‌احتمال‌ بروز اختلال‌ حافظه‌، هیجان‌،آشفتگی‌، خواب‌آلودگی‌ یا اغتشاش‌ شعوروجود دارد.

2 ـ به‌ دلیل‌ بروز خشکی‌ دهان‌ احتمال‌ بروزپوسیدگی‌ دندانها در مصارف‌ طولانی‌ مدت‌وجود دارد.

3 ـ در بیماریهای‌ انسدادی‌ روده‌، آشالازی‌و تنگی‌ پیلور، گلوکوم‌ با زاویه‌ باریک‌،التهاب‌ مری‌ ناشی‌ از برگشت‌ محتویات‌معده‌ به‌ مری‌، احتباس‌ ادرار و بزرگی‌پروستات‌ با احتیاط مصرف‌ گردد.

 عوارض‌ جانبی‌: احتمال‌ بروز افزایش‌حرارت‌ بدن‌ در صورت‌ مصرف‌ این‌ دارودر مناطق‌ گرمسیر یا در صورت‌ فعالیت‌شدید بدن‌ وجود دارد. از عوارض‌ شایع‌این‌ دارو می‌توان‌ از یبوست‌، احساس‌ نفخ‌،کاهش‌ تعریق‌، خشکی‌ دهان‌، سردرد ونبض‌ سریع‌ نام‌ برد. 

تداخل‌های‌ دارویی‌: دفع‌ ادراری‌ پروپانتلین‌در صورت‌ استفاده‌ از داروهای‌ قلیایی‌کننده‌ ادرار از جمله‌ استازولامید به‌ تاخیرمی‌افتد. در صورت‌ مصرف‌ این‌ دارو باآمانتادین‌، ضد افسردگی‌های‌ سه‌ حلقه‌ای‌،داروهای‌ ضد هیستامینی‌، سایر داروهای‌ضد موسکارینی‌، دیسوپیرامید،هالوپریدول‌ و تیوگزانتین‌ها اثرضدموسکارینی‌ آنها تشدید می‌گردد. ضداسیدها و داروهای‌ ضد اسهال‌ جاذب‌،جذب‌ این‌ دارو را کاهش‌ می‌دهند. مصرف‌همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ ضد دردمخدر شبه‌ تریاک‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌افزایش‌ خطر یبوست‌ شدید، انسداد و فلج‌روده‌ها و یا احتباس‌ ادرار شود.

 نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ برای‌ افزایش‌ جذب‌،این‌ دارو 1 ـ 0/5 ساعت‌ قبل‌ از غذا مصرف‌گردد.

2 ـ احتمال‌ افزایش‌ حساسیت‌ چشمها به‌نور و بروز خشکی‌ دهان‌ وجود دارد.

3 ـ در هوای‌ گرم‌ یا در صورت‌ فعالیت‌شدید بدنی‌ احتمال‌ افزایش‌ دمای‌ بدن‌وجود دارد.

مقدار مصرف‌: بزرگسالان‌: مقدار 15 میلی‌گرم‌ قبل‌ از غذاسه‌ بار در روز و 30 میلی‌گرم‌ موقع‌ خواب‌بر اساس‌ نیاز بیمار تجویز می‌شود.حداکثر میزان‌ مصرف‌ در بزرگسالان‌120mg/day است‌.

کودکان‌: در کودکان‌ مقدار 0/4mg/kgچهاربار در روز براساس‌ نیاز و تحمل‌بیمار تجویز می‌شود. (قرص‌ این‌ داروبرای‌ مصرف‌ کودکان‌ چندان‌ مناسب‌نیست‌ زیرا نمی‌توان‌ قرص‌ را تقسیم‌ کرد).

 اشکال‌ دارویی‌:

Coated Tablet: 15mg

 RANITIDINE

موارد مصرف‌: رانیتیدین‌ در درمان‌ کوتاه‌مدت‌ زخمهای‌ فعال‌ دوازدهه‌ یا زخمهای‌فعال‌ و خوش‌ خیم‌ معده‌، (در مقادیر کم‌برای‌ پیشگیری‌ از عود زخم‌ دوازدهه‌مصرف‌ می‌شود)، حالات‌ مرضی‌ ترشح‌بیش‌ از حد اسید معده‌ مانند سندروم‌زولینگر ـ الیسون‌، برگشت‌ محتویات‌ معده‌به‌مری‌ و سایر مواردی‌ که‌ کاهش‌ اسیدمعده‌ برای‌ آن‌ مفید است‌ مانند جراحی‌ دردستگاه‌ گوارش‌، مورد استفاده‌ قرارمی‌گیرد.

 مکانیسم‌ اثر: این‌ دارو از طریق‌ رقابت‌ باهیستامین‌ در سطح‌ گیرنده‌های‌  H2درسلول‌های‌ جداره‌ای‌، ترشح‌ پایه‌ای‌ اسیدمعده‌ و همچنین‌ تحریک‌ ترشح‌ اسید معده‌توسط غذا، پنتاگاسترین‌ و سایرمحرک‌های‌ ترشح‌ اسید معده‌ را مهارمی‌کند.  فارماکوکینتیک‌: رانیتیدین‌ به‌ سرعت‌ ازمجرای‌ گوارش‌ جذب‌ می‌گردد و در اولین‌عبور کبدی‌ متابولیزه‌ می‌گردد. اوج‌ غلظت‌سرمی‌ آن‌ در حدود 3 ـ 2 ساعت‌ پس‌ ازمصرف‌ می‌باشد. طول‌ اثر دارو برای‌کاهش‌ ترشح‌ اسید 4 ساعت‌ و در هنگام‌شب‌ حدود 12 ساعت‌ می‌باشد. این‌ دارو ازراه‌ کلیه‌ دفع‌ می‌گردد.

 هشدارها: 1 ـ بیمارانی‌ که‌ به‌ سایمتیدین‌عدم‌ تحمل‌ نشان‌ می‌دهند، ممکن‌ است‌ این‌دارو را نیز تحمل‌ نکنند.

2 ـ در سیروز کبدی‌ و ناراحتی‌های‌ کلیوی‌متوسط تا شدید خطر بروز عوارض‌جانبی‌ به‌خصوص‌ عوارض‌ عصبی‌ دارووجود دارد.

3 ـ مصرف‌ این‌ دارو بیش‌ از 12 هفته‌مداوم‌ توصیه‌ نمی‌شود. 

عوارض‌ جانبی‌: عوارض‌ این‌ دارو بیشترشامل‌ اسهال‌ یا یبوست‌، سرگیجه‌ یاسردرد و نفخ‌ شکم‌ است‌.

 تداخل‌های‌ داروئی‌: جذب‌ این‌ دارو درحضور آنتی‌اسیدها کاهش‌ می‌یابد.

با وجود آنکه‌ رانیتیدین‌ در مقایسه‌ باسایمتیدین‌ یک‌ مهارکننده‌ ضعیف‌ترآنزیم‌های‌ کبدی‌ است‌، با این‌ وجود درمصرف‌ همزمان‌ سایر داروها با این‌ داروباید احتیاط کرد.

 نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ کشیدن‌ سیگار موجب‌کاهش‌ اثر این‌ دارو می‌شود.

2 ـ در بیماران‌ سالخورده‌ یا مبتلا به‌نارسایی‌ کبدی‌ یا کلیوی‌ ممکن‌ است‌ به‌کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو نیاز باشد.

 مقدار مصرف‌: خوراکی‌:بزرگسالان‌: در درمان‌ قرحه‌ خوش‌ خیم‌گوارشی‌، قرحه‌ ناشی‌ از مصرف‌ داروها،بازگشت‌ محتویات‌ معده‌ به‌ مری‌ و سوءهاضمه‌ مزمن‌ مقدار 150 میلی‌ گرم‌ 2 باردر روز (صبح‌ و شب‌) یا 300 میلی‌ گرم‌موقع‌ خواب‌ برای‌ مدت‌ 8 ـ 4 هفته‌ مصرف‌می‌شود.

در درمان‌ سندرم‌ زولینجر ـ الیسون‌ 150میلی‌ گرم‌ 3 بار در روز تا حداکثر 6g/dayدر مقادیر منقسم‌ مصرف‌ می‌شود.

کودکان‌: در درمان‌ قرحه‌ گوارشی‌ 4 mg/kg ـ 2 دوبار در روز تا حداکثرmg/day 300 مصرف‌ می‌شود. مقدارمصرف‌ نگهدارنده‌ تا 150 میلی‌ گرم‌ درشب‌ می‌باشد.

تزریقی‌: برای‌ کاهش‌ ترشح‌ اسید معده‌ قبل‌ از اعمال‌جراحی‌ یا زایمان‌ مقدار 150 ـ 50 میلی‌ گرم‌2 ـ 0/5 ساعت‌ قبل‌ از القای‌ بیهوشی‌به‌صورت‌ عضلانی‌ یا تزریق‌ آهسته‌وریدی‌ مصرف‌ می‌شود.

 اشکال‌ دارویی‌:

Film Coated Tablet (as HCI): 150 mg

Injection (as HCI) : 25 mg/ml

 SUCRALFATE

موارد مصرف‌: این‌ دارو برای‌ درمان‌ کوتاه‌مدت‌ 8 هفته‌ای‌ زخم‌ دوازدهه‌ یا پیشگیری‌از آن‌ و برای‌ درمان‌ کوتاه‌ مدت‌ زخم‌ معده‌و تخفیف‌ عوارض‌ گوارشی‌ داروهای‌ضدالتهاب‌ غیراستروئیدی‌ مصرف‌می‌شود.

 مکانیسم‌ اثر: سوکرالفیت‌ احتمالا بااتصال‌به‌بقایای‌ پروتئینی‌ زخم‌ مثل‌ آلبومین‌ وفیبرینوژن‌، یک‌ لایه‌ محافظ برضد اسیدایجاد می‌کند. این‌ دارو همچنین‌ احتمالاباتشکیل‌ لایه‌ محافظ بر روی‌ مخاط سالم‌آنها را در مقابل‌ اثرات‌ اسید حفظ می‌کند.

 فارماکوکینتیک‌: تقریب? 5% دارو از راه‌خوراکی‌ جذب‌ می‌گردد. طول‌ مدت‌ اثرسوکرالفیت‌ حدود 5 ساعت‌ است‌ و عمدت?از راه‌ مدفوع‌ دفع‌ می‌گردد.

 موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ عیب‌ شدیدکار کلیه‌ به‌ دلیل‌ احتمال‌ جذب‌ آلومینیوم‌موجود در این‌ فرآورده‌، نباید مصرف‌شود.

 هشدارها: مصرف‌ بیش‌ از هشت‌ هفته‌ این‌دارو توصیه‌ نمی‌گردد.

 عوارض‌ جانبی‌: عارضه‌ شایع‌ این‌ دارویبوست‌ است‌. عوارض‌ باشیوع‌ کمتر آن‌عبارت‌ از کمردرد، اسهال‌، سرگیجه‌ یامنگی‌، خواب‌آلودگی‌، خشک‌ شدن‌ دهان‌،سوء هاضمه‌، تهوع‌ و دردهای‌ شکمی‌ است‌.

 تداخل‌های‌ داروئی‌: مصرف‌ همزمان‌ این‌دارو با ضد اسیدها به‌دلیل‌ پیوند آنها به‌یکدیگر اثر آنها را کاهش‌ می‌دهد. درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با فنی‌توئین‌،سیپروفلوکساسین‌، اوفلوکساسین‌،دیگوکسین‌ و تئوفیلین‌ ممکن‌ است‌ جذب‌این‌ داروها و در نتیجه‌ سطح‌ خونی‌ آنهاکاهش‌ یابد. این‌ دارو همچنین‌ ممکن‌ است‌جذب‌ تتراسایکلین‌ها و ویتامین‌های‌ محلول‌در چربی‌ مثل‌ K و E و D و A را کاهش‌ دهد.

 مقدار مصرف‌: مقدار مصرف‌ بزرگسالان‌یک‌ گرم‌ چهار بار در روز یک‌ ساعت‌ قبل‌ ازهنگام‌ خواب‌ است‌.

 اشکال‌ دارویی‌:

Scored Tablet: 1 g

Scored Tablet: 500 mg

For Suspension: 1 g/sachet

 SULFASALAZINE

موارد مصرف‌: سولفاسالازین‌ در پیشگیری‌و درمان‌ بیماری‌ التهابی‌ روده‌ از جمله‌کولیت‌ اولسروز یا بیماری‌ کرون‌ مصرف‌می‌شود.

 مکانیسم‌ اثر: اثر سولفاسالازین‌ در بیماری‌التهابی‌ روده‌ ممکن‌ است‌ به‌دلیل‌ اثرات‌تضعیف‌کننده‌ سیستم‌ ایمنی‌ باشد.سولفاسالازین‌ توسط باکتری‌های‌ روده‌ به‌سولفاپیریدن‌ و 5 ـ آمینوسالیسیلیک‌

اسید (مزالازین‌) تجزیه‌ می‌شود و ممکن‌است‌ این‌ دو ترکیب‌ مسئول‌ اثرات‌ داروباشند.  

فارماکوکینتیک‌: سولفاسالازین‌ جذب‌ضعیفی‌ دارد. ولی‌ حدود 80ـ60 درصدسولفاپیریدین‌ و 25 درصد مزالازین‌ ناشی‌از تجزیه‌ سولفاسالازین‌ در کولون‌ جذب‌می‌شود. نیمه‌ عمر سولفاسالازین‌ 10ـ 5ساعت‌ است‌. دفع‌ دارو عمدت? کلیوی‌ است‌. موارد منع‌ مصرف‌: 1 ـ در صورت‌ وجودحساسیت‌ به‌ سولفونامیدها،سالیسیلات‌ها، فوروسماید، مدرهای‌تیازیدی‌، سولفونیل‌ اوره‌ها یامهارکننده‌های‌ کربنیک‌ اثر انیدراز این‌ دارونباید مصرف‌ شود.

2 ـ این‌ دارو در کودکان‌ با سن‌ کمتر از 2سال‌ نباید مصرف‌ شود.

 هشدارها: 1 ـ در صورت‌ مصرف‌ طولانی‌مدت‌ دارو، انجام‌ آزمون‌ شمارش‌سلول‌های‌ خونی‌ ضروری‌ است‌.

2 ـ امکان‌ بروز سرگیجه‌ بامصرف‌ این‌دارو وجود دارد.

3 ـ در موارد زیر مصرف‌ این‌ دارو باید بااحتیاط صورت‌ گیرد: سابقه‌ آلرژی‌،بیماری‌ کبدی‌ یا کلیوی‌، کمبود G6PD ووضعیت‌ استیلاسیون‌ آهسته‌.

 عوارض‌ جانبی‌: عوارض‌ گزارش‌ شده‌ این‌دارو عبارتند از تهوع‌، استفراغ‌، ناراحتی‌قسمت‌ فوقانی‌ شکم‌، سردرد و بثورات‌جلدی‌، همچنین‌ این‌ بندرت‌ ممکن‌ است‌موجب‌ بروز تب‌، اختلال‌های‌ خونی‌ خفیف‌،پانکراتیت‌، هپاتیت‌، بدتر شدن‌ کولیت‌،سندرم‌ استیسون‌، جانسون‌، سندرم‌ شبه‌لوپوس‌ اریتماتوز، آلوئولیت‌ فیبروتیک‌،هماتوری‌، واکنش‌های‌ حساسیت‌ به‌ نور وسندرم‌ نفروتیک‌ شود.

 تداخل‌های‌ دارویی‌: سولفاسالارین‌ درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ ضدانعقاد خوراکی‌، داروهای‌ ضد تشنج‌،داروهای‌ ضد دیابت‌ و متوترکسات‌ ممکن‌است‌ باعث‌ افزایش‌ اثر این‌ داروها شود.

در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو باسایر داروهای‌ همولیتیک‌ یا سمی‌ برای‌ کبدممکن‌ است‌ عوارض‌ این‌ داروها تشدیدگردد.

 نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ هنگام‌ مصرف‌ این‌دارو باید هر روز مقدار کافی‌ از مایعات‌مصرف‌ شود تا حجم‌ ادرار روزانه‌ در افرادبالغ‌ به‌حداقل‌ حدود 1/5 لیتر برسد.

2 ـ سولفالازین‌ را باید همراه‌ یا بلافاصله‌بعد از غذا مصرف‌ کرد. برای‌ کاهش‌عوارض‌ گوارشی‌ دارو بهتر است‌ مصرف‌دارو با مقادیر کم‌ شروع‌ شود.

3 ـ بیماران‌ مبتلا به‌عیب‌ کار کلیه‌ ممکن‌است‌ به‌مقدار مصرف‌ کمتری‌ از این‌ دارونیاز داشته‌ باشند.

4 ـ در بعضی‌ از بیماران‌ که‌ به‌داروواکنش‌های‌ حساسیتی‌ نشان‌ می‌دهند،ممکن‌ است‌ باادامه‌ مصرف‌ حساسیت‌به‌دارو از بین‌ برود.

5 ـ این‌ دارو ممکن‌ است‌ سبب‌ تغییر ادراربه‌ نارنجی‌ شود.

6 ـ این‌ دارو ممکن‌ است‌ سبب‌ تغییر رنگ‌لنزهای‌ تماسی‌ شود.

 مقدار مصرف‌: خوراکی‌: بزرگسالان‌: در درمان‌ بیماری‌ التهابی‌روده‌ یک‌ گرم‌ هر 8ـ6 ساعت‌ مصرف‌می‌شود. (در شروع‌ درمان‌ برای‌ کاهش‌عوارض‌ گوارشی‌ دارو می‌توان‌ درمان‌ رابه‌ مقدار 500 میلی‌ گرم‌ هر 12 ـ 6 ساعت‌مصرف‌ نمود). به‌عنوان‌ مقدار مصرف‌نگهدارنده‌ باتوجه‌ به‌نیاز و تحمل‌ بیمار هر6 ساعت‌ 500 میلی‌گرم‌ مصرف‌ می‌شود.مقدار مصرف‌ نباید از g/day 4 بیشتر

شود.کودکان‌: در کودکان‌ با سن‌ بیشتر از 2سال‌، مقدار مصرف‌ اولیه‌ mg/kg 10ـ6/7هر 4 ساعت‌، mg/kg 15ـ10 هر 6 ساعت‌ یاmg/day 20ـ13/2 هر 8 ساعت‌ است‌. مقدارمصرف‌ نگهدارنده‌ mg/kg 7/5 هر 6 ساعت‌است‌.رکتال‌: بزرگسالان‌: مقدار 3 گرم‌ هر شب‌ قبل‌ ازخواب‌ استعمال‌ می‌شود در صورت‌مصرف‌ همزمان‌ خوراکی‌ دارو، می‌توان‌مقدار 1 ـ 0/5 گرم‌ از دارو را صبح‌ و شب‌بعد از تخلیه‌ روده‌ها مصرف‌ نمود. (داروباید 1 ساعت‌ در رکتوم‌ باقی‌ بماند).  

اشکال‌ دارویی‌:Enteric Coated Tablet: 500 mg

Enema: 3 g/100ml نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( یکشنبه 87/11/6 :: ساعت 2:52 عصر )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

نطفه فساد ، بسته شده است
پرواز ان انقلاب کی محقق خواهد شد ؟
مصیبتی که کمتر ذکر میشود
زنده باد سگ ایرانی
مست است زمین زیرا ...
کم نمودن عوارض داروهای کولیت
لبخند بر لب که می پسندیم
پی امد عدم امتثال فرمان الهی در غدیر
شب سواری سفر منتهی به محضر دوست
افول یلدا
جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل
کربلا را زنده نگه دارید
به علامت حلول روز انتقام ...
ماشالا 12 قلو زاییده تا حالا چند بار
قرار در صبح
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 139
>> بازدید دیروز: 645
>> مجموع بازدیدها: 2299865
» درباره من

نگاهی به اسم او
مدیر وبلاگ : رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم[1764]
نویسندگان وبلاگ :
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز[36]
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم (@)[0]


بسم الله الرحمن الرحیم سعی میشود مطالب مفیدی ازنوشته های خوب انتخاب ودرج گردد تشکر و... لازم نیست تذکر خطاها واشکالات برای رفع انها موجب سپاس است ادرس پست الکترونیکی جمع بندی کننده مطالبwazkornyalltime@gmail.com نشانی تلگرامی جهت سئوالات علمی وتخصصی https://t.me/besmerabbe نکته مهم : مطالب این وبلاگ منتخبی از نوشته های دیگران است

» پیوندهای روزانه

اهداء‏عضو [170]
غدیر صفحه سلامت [110]
پارسی طب [207]
www.healingwell.com/community/ [370]
انجمن درمانگران ایران [182]
http://www.nlm.nih.gov [184]
تهران دکتر [157]
http://www.healthline.com [169]
ایران طبیب [148]
اخبار بهداشتی [150]
تبادل نظر در باره بیماری ها به فارسی [216]
www.medicinenet.com/ [24]
رشد [18]
سایت شهید بزرگوار اوینی رحمه الله علیه [16]
سایت مسجد مقدس جمکران [19]
[آرشیو(16)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
حضرت معصومه سلام الله علیها[2] .
» آرشیو مطالب
کولیت در منابع خارجی English
کولیت ودرمان ان
داروخانه غذایی
سخنرانی حضرت امام که منجر به تبعید ایشان شد
زیبایی اول و زیبایی دوم وسوم
کرون در متون خارجی English
امدنم بهر چه بود
همسر زیبا انتخاب کنید
هفت نکته مهم برای دانشجویان
غریب غریبان
سه سطر تابکوی زندگی
خودتان را نبازید
حضرت امام باقر علیه السلام
داروهای مربوط به بیماریهای کولیت وکرون و...
کبد
ویژه تولد امام هادی علیه السلام
کولیت وکرون در منابع فارسی
پروژه حذف ایران از مدیریت علمی جهان
امام جواد علیه السلام
لذتهای سه گانه
خانواده و کودک وشیردهی
IBS
شهید غفاری رحمه الله علیه
محرم وعاشورا
نشانه سرطان و سرطان رحم
کولیت مطالب متنوع
کربلای غزه
پاسخ به سئوالات Answers to questions
گلها
پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم
کریم اهل بیت علیهم السلام
حضرت امام کاظم علیه السلام
کربلا و عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
اربعین
شهر نور
علوم زمین ومعدن
برای ارشیو
*در دست ارشیو
تکراری ها
بقیع مظلوم
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها
نوروز
مناجات
ذهن وخلاقیت
امام خمینی رحمه الله علیه
حضرت زینب سلام الله علیها وروز پرستار
جمعه
شخصیتهای ماندگار وگفتار انان
ایام الله و روزهای تاریخی
انتخابات
معرفی نرم افزار
گوناگون
دوستی وعشق
ماه رمضان
غدیر
دهه فجر
گوناگون

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
نهان خانه ی دل
آج
دارالقران الکریم جرقویه علیا
جغجغه‌
لــبــخــنــد قـــلـــم
لحظه های آبی
منتظر ظهور
نسیم ظهور
سکوت ابدی
چلچراغ شهادت
شین مثل شعور
رقصی میان میدان مین
خادمان خانه دوست
عاشق آسمونی
سلام بر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم
سلام بر شهیدان نهضت اسلامی ودرود بر مجاهدان راه اسلام
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
.:: بوستان نماز ::.
سروش دل
روانشناسی آیناز
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
هیئت بیت العباس (ع) روستای المشیر
*تنهایی من*
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
تسنیم عشق
طراوت باران
اســــوه هــــا
+O
لنگه کفش
****شهرستان بجنورد****
قعله
مهندسین پلیمر
Polymer Engineers of Darab University

.: شهر عشق :.
زیبایی
بوی سیب

سایت روستای چشام (Chesham.ir)
تیشه های اشک
صحبت دل ودیده
بندیر
رایحه
سرفرازان
شهیدان لاله های لاله زارند
یک
حق جو وحق بگو اگر چه تلخ باشد
رازهای موفقیت زندگی
مرام و معرفت
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
شجره طیّبه
اسطوره عشق مادر
نور
عشق
توشه آخرت
Manna
زشت است بی تو زندگی زیبای عالم
عشاق
سیاه مشق های میم.صاد
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
عشق و شکوفه های زندگی
مهر بر لب زده
محمد قدرتی MOHAMMAD GHODRATI
ورزشهای رزمی
مهر89
sajadb.tk
گلهای یاس
ثقلین

قل هوالله احد
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
همای رحمت
کلبه حقیرانه من
من و خودم
آتیه سازان اهواز
ژئوماتیک
.دوازدهمین سوارسرنوشت
نوری چایی_بیجار
زندگی
عطر ریحان
سوادکوهی ریکا
allah is my lord
حاج رضوان
بهار عشق
صل الله علی الباکین علی الحسین
تینا
بر و بچه های ارزشی
جامع ترین وبلاگ خبری
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
مذهب عشق
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
حفاظ
چیزهای جالب
فقط من برای تو
یادداشتهای روزانه رضا سروری
دوباره سبز می شویم...
مندیر
چه زود دیر میشه
امیدزهرا سلام الله علیها
هامون و تفتان
صبح دیگری در راه است
* امام مبین *
حرف های قشنگ
گل پیچک
همسفر عشق
جوک و خنده
دو بال پرواز
دکتر علی حاجی ستوده
fazestan
راه را با این (ستاره ها) می توان پیدا کرد
اخبار علوی
نسیم وحی
جنگ نرم
حزب الله هم الغالبون
غریب مادر
آشنایی با جنگنده های روز دنیا
ستاره فاران
ورزش و سلامتی
شمیم ولایت
زیارت عاشورا ا نشا ء حق جل وعلا
دریچه
وقلیع اتفاقیه
هوای بارانی
یا زهرا مدد
حدائق ذات بهجة
شمیم حیات
دیـــــــار عـــــــاشـقـــــان
لحظه ای برای او
دنیای واقعی
باد صبا
سیب سرخ انتظار
در فراق گل نرگس
به نام نامی او که جز او نامی نیست
بشیر
دانشمندی برای تمام فصول
یک نکته از هزاران
ریحانه
عمومی
موعود پرواز نیلوفرعاشق
ماهیان آکواریمی
طلبه جوان
هنر سبز
موج آزاد اندیشی اسلامی
حدیث نفس
پرواز تا خدا
از محبت خارها گل میشود
نسیم وحی
سوز و گداز
جزیره صداها
شکوفه های بهاری
مردان نبرد
در مدار انتظار
باشگاه خبرنگاران
درباره ی رپ و دوست شدن با شما
هزاره
♥ ✖فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی✖ ♥
هسته گیر آلبالو
پد ضد عرق Underarm shild
پنکه خورشیدی ماشین AUTO COOL
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار

» صفحات اختصاصی

» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» موسیقی وبلاگ

» طراح قالب