سفارش تبلیغ
صبا

نگاهی به اسم او

بسم الله الرحمن الرحیم ولاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم


سمه تبارک وتعالی

 زندگی حضرت زهرای مرضیه سرتاسر مصیبت است

 ولی ازین همه یک مصیبت ان حضرت را از پا انداخت 

هجده سال زندگی در رنج و مصیبت برای هدایت و روشنی بخشی

 برای زنده نگاه داشتن ارزشهای انسانی والهی برای هدایت خلق بسوی بهشت جاودانی

 و جلوگیری از سقوط به قعر جهنم فساد وتباهی وهلاکت

 دوران کودکی تا چند سالگی در محاصره دشمن در شعب ابی طالب

 در درد ورنج همرام با تشنگی وگرسنگی و سختیهای طاقت فرسای دوران تبلیغ پدر و.... 

دوران بلوغ در کشاکش نبردهای خونین پدر و بعدا هم پدر وهم همسرش

 در بیش از 90 جنگ مسلحانه با شمشیر در طول نزدیک به ده سال

هر روز مجروحی و زخمی تازه واندوهی نو که بارزترین انها

 شهادت جانسوز همراه با تکه تکه شدن بدن عزیزترین محبوبش

یعنی حضرت حمزه سید الشهداء علیه السلام است و...

همه این دردها ورنج ها را بجان خرید

چون میدانست نتیجه ان ازادی انسان وانسانیت

از بندگی شیطان و برپایی نظام عدل و ازادگی و پاکی وتقوی است

رحلت مادرش خدیجه سلام الله علیها  و... مصیبتهای جنبی

 بس بزرگی بودند که هیچکدام زهرا رااز پای نینداختند

وقتی داغ پدرش رادید باز باهمه بزرگی این مصیبت تاب اورد

اما وقتی خواست خداوند را در رهبری پس از پدر پایمال خودخواهان وریاست طلبان دید

با دیده بصیرتی که داشت سرانجام امر  بسته شدن نطفه فساد سر پیچی   از فرمان الهی غدیر  را

هدر رفتن تمامی زحمات 23 ساله پدر و بازگشت دوباره  ارتجاع ابوسفیانی را   مشاهده نمود  

    با تمام توان وهمه همت به میدان امد تا جلوی این انحراف بزرگ را بگیرد

 ودر راه این مجاهدت بس بزرگتر مظلومانه به شهادت رسید

 

حتی از شهادت خود با وصیت به دفن شبانه وسیله ای برای اگاهی بخشیدن استفاده کرد

تا شاید رهبری جهان اسلام به مسیر خواست خداوند برگردد

ولی اینگونه نشد ...پس از 25 سال سکوت علی علیه السلام

 حکومت 5 ساله اش با شهادت پایان یافت وبعدها ....

وبنی امیه وبنی عباس و... بر جهان اسلام حکم راندند ونسل در نسل

 این غصب ادامه یافت همه فرزندانش وشوهرش را مظلومانه به شهادت رسانیدند

وغاصبان حکم راندند و چه ظلم هاو چه فجایعی ببار نیاوردند

تا امروز که میبینیم حکومت بر مرکز حکومت اسلام در دست ال سعود نوکران و عمال امریکا و صهیونیزم است

 و جهان اسلام در قبضه صهیونیستها ست

 براسلام وبر بشریت در طول این نزدیک به 15 قرن چه گذشته است خدا میداند  

 پایان خطبه ان حضرت را در جمع مهاجرین وانصار ببینید چگونه حوادث اینده را ذکر

نموده است

این درد واین مصیبت یعنی بلایی که بر سر اسلام و انسانیت وبشریت

با انحراف خط رهبری خواهد امد انقدر بزرگ وعظیم بود که فاطمه با همه عظمت

روحی که داشت تاب ان نیاورد

 ایا م فاطمیه باید یاد اور کوشش فاطمه برای باز گرداندن رهبری جهان به جایگاه خویش باشد

 وهرکس باید به اندازه توان خود

همت وتلاش کند تا هرچه زودتر شر غاصبان فاسق وفاجر از سر جهان کوتاه شود

مکه ومدینه ازاد شود وحکومت اسلامی جهانی به رهبری فرزندش برقرار گرددد

انشاء الله تبارک وتعالی