سفارش تبلیغ
صبا

نگاهی به اسم او

بسم الله الرحمن الرحیم ولاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم

بسمه تبارک وتعالی

 شکی نیست که امروز جمهوری اسلامی در نزد بعضی وبیشتر ازبعضی جمهوری عثمانی   شده است یادشان رفته که ان سفر کرده فرمود

 هرچه شما ثروت و قدرت پیداکنید بیشتر از محمد رضا پیدا نمیکنید

 گوشهاشان کر وچشم هاشان کورشده است

  سوار برموج خون شهیدان کاخ نشین شده اند ودراشرافیت محض غرقند

 رگه هایی از بی عدالتی   از تبعیض و فساد و همه مظاهر ان در بعض از سران

و منصب داران همچون اختاپوس سرتاسر جامعه اسلامی را الوده کرده است

ولی انصافا شکی هم نیست در سرتاسر این کره خاکی اگر شبیه به اسلام بشود یافت همین جمهوری اسلامی نزد بعضی عثمانی است

وباز شکی هم نیست که همه بانیان فساد و بی عدالتی و تبعیض همه ستمکاران و جلادان و همه دشمنان حق و حقیقت همه جنایت کاران وجنایت پیشگان سرتاسر عالم  خبیث ترین وپلیدترین افراد واشخاص عالم وجود

 لبخند خواهند زد وخوشحال خواهند شد اگر   ما نیاییم اگر ایران یکپارچه نیاید 

فردا محک تجربه است

 برای همه که ببیند لبخند بر لب که می پسندند برلب مستکبران و جنایتکاران و... یا برلب مستضعفان و مومنان و ازادگان و...

ومحک برای اینکه بسنجیم برای انکه فردا همه بیایند چه کردیم وچه میکنیم

22بهمن محک تجربه است که ببینیم در کدام صف وکجای ان هستیم 

صف کفر ونفاق یا صف ایمان وایثار...