سفارش تبلیغ
صبا

نگاهی به اسم او

بسم الله الرحمن الرحیم ولاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم
 

                                                        

حقیقتا جزحضرت فاطمه سلام الله علیها هیچکس نمیدانست پی امد عدم امتثال فرمان الهی در غدیر وسپردن رهبری امت به غیر حضرت علی علیه السلام برای عالم وجود در طی قرون متمادی اتیه چیست حتی انها که ازین فرمان سرپیچیدند ومخالفت ورزیدند خودشان متوجه عظمت مصائبی که بخاطر این نافرمانی بر تمامی جهان هستی در اینده خواهد رفت نبودند   چنانچه اراده پیامبر صلی الله علیه واله وسلم و فرمان الهی در غدیر عملی شده بود ومدینه فاضله ای که ان حضرت بنا نهاده بود به دست کسی سپرده میشد که خدای متعال اورا برای این امر در نظر گرفته بود وبعد ازاو به ائمه هدایتی که بانی خلقت   مقرر فرموده بود ومسیر امامت امت در جهت خواست ان حکیم علی الاطلاق قرار گرفته بود سرنوشت عالم هستی از جماد ونبات و انسان   چگونه بود ؟ بر بشریت و بر عالم خلقت د ر این قرون چگونه گذشته بود وضع جهان هستی اکنون چگونه بود؟   

اگرزندگی امامان هدایت یکی پس ازدیگری به حبس یاتبعید وسرانجام قتل انجامید وحکام جور و ستم یکی پس از دیگری جهان هستی را به قتل وغارت و فساد و تباهی و .... کشاندند   اگر امروز چنین وضع اسف باری بر عالم هستی حاکم است وجماد ونبات و بشرو جن وانس از جهنمی که   بر عالم وجود محاط شده است در فغان و اه و ناله اند   اگر حکام جور وفساد دوجنگ بزرگ جهانی را بر عالم تحمیل کرده اند وشعله های اتش و نفاق   وظلم وجورو بیداد وفساد وتباهی ووحشت و اضطراب طی این قرون متمادی لحظه ای خلق را ارام نگذاشته است وهم اکنون در ضرادخانه های انان ابزار ویرانی زمین برای بارها فراهم است پی امد عدم اجرای دستور الهی در غدیر نیست ؟ 

انچه بر بشرت بلکه انچه بر ذره ذره عوالم خلقت طی این چندین صد سال گذشته است وانچه بر عالم هستی بخاطر غیبت رهبری الهی ار صحنه جهان تا زمان ظهور   خواهد گذشت مصائب ناشی از پی امد نافرمانی غدیرنیست ؟

هفتاد  وپنج روزحضورعلنی ویک تنه در عرصه منطق وعلم و جهاد ومقاومت و ایثار وتحمل درد ورنج وتبعات مبارزه در امر به معروف ونهی ازمنکربرای امر بس خطیری که انجام   همه معروفها و ترک همه منکرها وابسته به اوست نتوانست مسیر رهبری را به جایگاه الهی ان بر گرداند   

وبیست روز استمرار ان در عین از پا افتادگی و ناتوانی وناامیدی و... سرانجام   وصیت به تشییع و غسل وتدفین شبانه و اختفای قبر و درنهایت شهادت مظلومانه اخرین ابزارهای مبارزه   این بزرگترین مجاهد صدیق تاریخ خلقت برای بازگشت هرچه زودتر رهبری امت به جایگاه الهی در اینده و   کاهش الام و مصائب ناشی ازحکومت و سیطره طاغیان وفاسقان بر خلقت وخلق بود

 دقتی اندک وتفکری کوتاه مدت هر عاقلی را متوجه میکند که بیست روز ایام فاطمیه هرکمتر از ثانیه اش حامل حجم عظیمی از مصائب کمرشکن وطاقت فرسا وجانکاه است وبه حقیقت میتوان گفت که روزهای فاطمیه اساس مصائب عالم خلقت است وانچه زهرای مرضیه سلام الله علیها در این بیست روز کشیده است خلاصه همه رنج ها ودردها و بلاها و ...وهمه مصائبی است که بر عالم هستی بعد از غدیر رفته است وتا زمان ظهور دولت حقه خواهد رفت

 هر دوست وارادتمتد خاندان رسالت و ولایت که خواهان کم شدن رنج حضرت فاطمه سلام الله علیها ست

موثرترین کاری که میتواند انجام دهد کم کردن هرگونه رنج ودرد و گرفتاری و...از عالم هستی است وبرترین کار اساسی واصولی در رفع مصائب عالم وجود کوشش همه جانبه برای بازگشت رهبری الهی از تبعید و ظهور ولی حق جل وعلا در راس حکومت جهانی است .

 به ازای هر ثانیه ظهور زودتر ولی حق جل وعلا در راس حکومت جهانی چه خیری به عالم هستی میرسد وچه شری از ان کم وبرطرف میگردد به شمار وحساب نتوان اورد بنابراین دعا باید کنیم که بار معبودا برمحمد والش درود بفرست و کمک کن که کمکی کنیم به ظهور واگرتوفیق نداریم   ترحم فرما که نشویم اسباب تاخیر وشریک جرم بزرگ انچه برسر خلق وخلقت بخاطر ان ثانیه تاخیر میرود اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم   .