سفارش تبلیغ
صبا

نگاهی به اسم او

بسم الله الرحمن الرحیم ولاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم


ماشالا 12 قلو زاییده تا حالا چند بار 

اگر کسی راتماسی و پرس وجویی شاید اگر هم اخور باشد بشنود رمز ورازی ولی گمان نکنم سر درهر توبره ای  بردن  باشد کار موجود دوپایی بگذریم

که از جمعیت سگان عوعو رسد  که دوستمان رادریابید که در  مسیر ادمیان خواهند بکشندش گر بتوانند

بادا بادا هرچه بادا  امید است که بگوششان نرسد واز نیم مویرگی که ازداخل سگ بودن داریم قطع الوتین نکنندمان

شبی مراابا سگان نشستی بود   چون کادویی تهیه دیده بودم


وچشم روشنی دوست سگی  ام برده بودم که 12 قلو زاییده بود


بحث داغی بود وداغی از اینجا شروع شده بود که اویه مطلبی


را از forumسایتی که مباحث زنان وزایمان را بحث میکرد نقل کرد


سگی برخاست وبه سگان دیگر چنین نعره داد مبادا یکی از شما


خانمتان را دست این متخصصین زایمان ادمیان بدهید  وچه وچه و...نگاه کنید این دوستمان ماشالا 12 قلو زاییده تا حالا چند بار


وبدون سزارین وهم خوشکل و مشکل  وفکلی ...یه وقت نرید پیش ادمیزاد   9 ماه بله برونتون میکنن  اخرش هم یه عنکبوت عینکی  اونم با سزا رین  میزارن  کف  دستتتون  تازه باید بزاریدش تو نور مهتابی تا رنگ بیاد... بس است کشف اسرار سگان بیشتر میترسم


انجا او فهمید  که اصلا سگان متخصصین زنان وزایمان مارا


داخل سگ نمیدانند  اینست که اگر پزشک فوق فوق فوق بتوان فوق


هم بودی هرگز خودت را لو نمیداد ی چه رسد به حالا اگر مثل منی که سواد خواندن نوشتنش هم خوب کار نمیکنه  سنش گذشته و عنقریبه مثل  کنده هیزمی تنوری را داغ کنه بامید این داغیه که خدمتی رسونه واسباب


نجاتی فراهم کنه اگر متخصص فوق فوقی بتوان فوقی میخواهد


نظر سگان را در مورد انها بشنود برود به سایت فورم متخصصین مربوطه


 ....واگر کسی میخواهید از اخبار سایت سگان


وخران و... همچو سایتهای ادمیان خبردارشوید باید همچو او


نیم مویرگی خری وسگی و... داشته باشید با پس ورد ادمی هرگز نتوانی به سایت سگی وخری و... راه یابی واگر اخبار ان سایتها را بشنوی  شرم خواهی داشت که پزشک ومهندس و...و... فوق مهندست خوانند


چه رسد به این که کراوات بیدگلی گذاری وسبیل دوگلاسی ویقه شاهواری و اتوی اشتران کوهی یا با باد غبغب بر صندلی کرسی ریاست فلان کنکره جهانی نشینی وهمه جا افتخار کنی وتکاثر ورزی که صاحب برترین پی پرهای کرسیهای اعظم دانشگاه جهانی یی اگر به سایت سگان وخران و...یابی وبشنوی چه قهققه هایی وچه صفحه گذاریهایی  پشت سر کنفرانسها وسمینارهایت است وخران وسگان و...چه مباحث منطقی رسواگری برایت  دارند  خجالت میکشی که ادمی  

 تازه من از جمعیت خوب ومتعهد  وخدوم متخصصین علوم مختلفه     که ایشالا  اکثریتند صحبت میکنم ونه از انها که ردای علم را... برای بهم زدن زر وزور وتزویر به تن کرده اند وارصبح تا  ظهر به طریقی واز عصر تا شب به طریق دیگر به انتظار ریال ودلار ند

مثلا در جمع فوق تخصص های علم طبابت

اگه مریض شده باشی  یا نیاز به عمل و... چه  شاید متوجه شده ای ودیده ای

اقا وخانم هر دو مشغولند و از سر ریالی هم نمیگذرند برای رضای خدا هم با اینکه متمولند  وبی نیاز  دست مریض نیازمندی را نگرفته  وهرگز نمیگیرند وتا حساب وکتاب ریالیشان  کامل پرداخت نشود دست به قلم یا چاقو ویا... نمیبرند اگرچه پای جان یکی وفروپاشی  زندگیهایی و... در میان باشد

یکی نیست به اینها بگوید شما که همه زندگی  وابرویتان این 100 سال زندگی دنیاست  این چه زندگی است که دارید صبح هر دو کار عصرتا نیمه شب  هر دوکار برای چه برای خدمت  به خلق  برای رضای خدا برای توشه زندگی اخرت  یا برای پول  زندگی فلان  کارگر ساده که خیلی راحتر وبهتر ازشماست  هیچ ننشسته اید ونرسیده اید کمی فکر کنید همه وقت کار  کار کار برای چه برای پول...    زندگی وراحتی خودمان وبچه هایمان  همه وهمه فدای پول فقط میلیون رو میلیون  یا میلیارد  روی میلیارد .. پولی که معلوم نیست بدست چه کسی خواهد رسید وکیفش را که خواهد بردو.... چه بسیار دست های پینه بسته ای که بچه های مهندس ودکتر و...وزندگیهای شاد و زنده چه بسا پدر ومادرهای تحصیلکرده و دکتر وفوق دکتر و... وبچه های ...و چه جر وبحث ها وچه اختلافها وچه وچه...

هیچ خری و هیچ سگی  درجامعه مهندسین ومتخصصین  حاضر نیست برای  ریال ودلار به وزن همه عالم به همنوع به ملت خودش خیانت کنه وچه  وچه و...

بگذریم  ...خدا کند که هیچوقت نفهمید که در جامعه خران وسگان و...چقدردر باره غفلت وبیخبری و ...خسران مبین این قشرو کلاه بزرگی که بر سر خود مینهند  تاسف است وتالم ووای وای و...افسوس وافسوس چون انها جهنمی که اینها بسمت ان در حرکتند را  خیلی روشنتر از افتاب میبینند

باور کنید سگا درعمق زمین هم  اگرموجود جانداری نفس بکشه میفهمند هیچ قاچاقچی ماهری نمیتواند موادش را از چشم سگا مخفی کنه  وهیچ خری تا حالا زیر اوار زلزله نمانده مگر انکه ادمی زادی در طویله اش را بسته باشه  ولی دانشمندان  ومهندسین علوم زمین و ترتیب دهنده کنکره های جهانی زلزله و... خیلی زیر اوار زلزله مانده اند...

برای اینکه بحثمون زیاد خرکی وسگکی نشه هر که میخاد بیشترحرفهای خریت وسگیت بشنوه به نشونی پیام بده بهتره نه ؟

خیالت راحت باشه   این بیمارایی که من میبینم یکی هم پیدا نمیشه اصلا بخونه مگه میرسه بابا یا تو این صفه یا  تو اون هیجا نیست لااقل توصف ونوبت دکتره یا دنبال اوروسوبیله  یا تو نوبت پیوند ویا..

از دکترا هم خیالت راحت باشه کسی نمیخونه  نمیرسه حتی تو افتاب بره تا شاید برسه

از مهندسین هم  فک نکنم کسی پیدا بشه این اراجیف را تا اخر بخونه  چون  یا  سالید ورکیه یا سورپکی یا دیزاین بیلدی و...و...

فکر دلار اضافیه  یا پست  برتری و... شنگله کلافه  ... ماموریت معدنیه ...یا درگیر ریزش ومیزش  مدیریته وچی بگم اونیکه خودتون بهتر میدونین ...

 

 مثلا  دکترا  اگه  تو هیچ صفی نباشن که هستند  تو صفایی که بیمار ا  هیچ وقت نیستن  حتما حتما  تو صف مریض دیدن وکولون کوبی واندوسگفی   وچه میدونم ای ارسیپی چیچی  و..هستند که هستند صبح بری  ظهر بری ساعت 10 شب بری  میبینی توصفند  تو اینوری  او انوری تازه دو چند ساعت میشینی بعد میری او نا بازم نشستن راس میگم نی چه فرق میکنه  اگه حسابشو بکنی دکترا بیش از مریضا بعضیا زن وشوهرهر دو   تو صفن حالا برا پول یا مول یا برا خدا برا رفع مشکل مردم برا تسکین الام  وپریشونی خلق الله و... اگه دیدی زیر میزی ندی میمونی یه جوریشه  اگه دیدی دست تو  جیبشه نادارها را مفتی درمون میکنه یه جوریشه  اگه دیدی هم پولدارها را بی پول میکنه هم فقیرا رو پولدار یه جوریشه و.... یجو ریشه و... یجو ریشه و... بی نام ونشون  حتی نام ونشونعاریه ای بی عنوان وبی  طمطروق بی یال وبی کوپال بی مزد وبی درامد  هم هستند یه عد ه ا ی   صبح وشب کار میکنن هر دوشون یق قرون هم نمیگیرن  اگر یه میلیاردشون هم بدی قبول نمیکن نه اینکه  پولکی نیستند  ومزد نمیخان  نه  یه میلیارد وچند میلیارد کمشونه  اونا جز به خدا  کارشون را به هیچقیمتی  نمیفروشن وخدا یعنی بیشتر از همه ثروتای عالم  همه قدرتای عالم   وهمه زمین وباغ و...و ویلا و... همه عالم یعنی اگه هر چه پول وزمین وباغ وبرج و...عالمه همه را حواله کنند و بگن  این یه مریض رو ویزیت کن حاضر نیستن   ویزیت کنند   حق ویزیتی کمتر از خدا یعنی  هرچه از ازل تا ابد بوده وخواهد بود از قدرت ومکنت و ثروت و پست ومقام وچه وچه  و...قبول نمیکنن اونا  دوستان خاص خدان  کسی اونا را نمیشناسه خیلی کمند  ولی یکیشون هم پیدا کنی خیلی زیاده کسی میتونه اونا را پیدا کنه که ورد زبونش باشه یا طبیب من لا طبیب له یعنی با خدا رابطش خوب باشه ازوبخاد یه طبیب خوب براش معرفی کنه اینجور طبیبا شاد وشنگول وبی غم وغصه اند خیلی زرنگند هرچه دلشون بخاد همونمیشه  وهرچی بشه دلشون همون میخاد حسابای بانکیشون هرچی بخان توشه هر زمینی چه تو این دنیا چه تو اوندنیا  بخان  براشون حاضر میشه  هرمیوه وغذای ایجایی یا اونجایی بخان جلوشون فراهم میشه  همه چی مال اوناس همه جا مال اوناس   اگه چه خدا مثلی نداره اما اونا عین خدان تو هر دوعالم خدایی میکن اگه پیداشون کنی ببیننت  دیدنشون شفا ت میده  از هرچه غم وغصه نجاتت میده اونا خیلی کمند  ایجوریش خیلی مشکله  کی میتونه مفت ومجانی برا مردم خدمت کنه برا ویزیت  پول نمیگیره  به مریض کمککنه  به امید اینکه مزدش خدا بشه یعنی اون مزد  خیلی عظیم  بشه  خیلی خیلی سخته   باور کردنش مشکله ولی اگه یکی  بتونه طاقت بیاره  راسی راسی خیلی زرنگی کرد ه   یه جورای دیگشه هم داریم  شما اقای دکتر  اقای مهندس  خانم  دکتر خانم مهندس و...که وقت کردی  این اراجیفو بخونی کدوم جوریشی ؟ و... هر که میخاد هر جوریش باشه خب باشه...