سفارش تبلیغ
صبا
در انتخاب دوست، آزمودن را مقدّم دار ؛ زیراآزمودن، معیار جدا سازِ میان نیکان و بدان است . [امام علی علیه السلام]
نگاهی به اسم او
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» آشنایی با داروهای بیماریهای التهابی روده

MESALAZINE

موارد مصرف‌: مزالازین‌ در درمان‌ وپیشگیری‌ حالت‌های‌ خفیف‌ تا متوسط کولیت‌ اولسروز یا بیماری‌ کرون‌ مصرف‌می‌شود.

 

مکانیسم‌ اثر: این‌ دارو احتمالا بامهار آنزیم‌سیکلواکسیژناز باعث‌ کاهش‌ تولیدپروستاگلاندین‌ها و در نتیجه‌ کاهش‌التهاب‌ در بیماری‌ التهابی‌ روده‌ها می‌شود.

 

فارماکوکینتیک‌: حدود 30ـ20 درصد یک‌مقدار مصرف‌ خوراکی‌ جذب‌ و باقی‌مانده‌آن‌ در روده‌ هیدرولیز می‌شود. داروی‌جذب‌ شده‌ نیز به‌سرعت‌ در مخاط روده‌ وکبد هیدرولیز می‌شود.

هشدارها: این‌ دارو در صورت‌ وجوداختلال‌های‌ خونی‌ و تنگی‌ پیلور با احتیاطمصرف‌ شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: مزالازین‌ در صورت‌وجود حساسیت‌ مفرط به‌ سالیسیلات‌ها وعیب‌ کار کلیه‌ نباید مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبی‌: تهوع‌، اسهال‌ و درد شکم‌،سردرد، بهتر شدن‌ علائم‌ کولیت‌، بندرت‌پانکراتیت‌، هپاتیت‌ یا نفریت‌ برگشت‌پذیر یاسندرم‌ نفروتیک‌ بثورات‌ جلدی‌ و کهیر،اختلال‌ خونی‌ (کاهش‌ کلبول‌های‌ سفیدخون‌ یا پلاکت‌ها یا آنمی‌ اپلاستیک‌)،میوکاردیت‌، سندرم‌ شبه‌ لوپوس‌ وآلوئولیت‌ از عوارض‌ گزارش‌ شده‌ این‌ داروهستند.

 

نکات‌ قابل‌ توصیه‌: این‌ دارو باید قبل‌ از غذا وهنگام‌ خواب‌ بامقدار کافی‌ آب‌ مصرف‌شود.

 

مقدار مصرف‌: مقدار g/day 1 چهار بار درروز در مقادیر منقسم‌ به‌مدت‌ حداکثر تا 8هفته‌ تجویز می‌شود.

 

اشکال‌ دارویی‌:

Entric Coated Tablet: 250 mg, 500 mg

 

 

SULFASALAZINE

موارد مصرف‌: سولفاسالازین‌ در پیشگیری‌و درمان‌ بیماری‌ التهابی‌ روده‌ از جمله‌کولیت‌ اولسروز یا بیماری‌ کرون‌ مصرف‌می‌شود.

 

مکانیسم‌ اثر: اثر سولفاسالازین‌ در بیماری‌التهابی‌ روده‌ ممکن‌ است‌ به‌دلیل‌ اثرات‌تضعیف‌کننده‌ سیستم‌ ایمنی‌ باشد.سولفاسالازین‌ توسط باکتری‌های‌ روده‌ به‌سولفاپیریدن‌ و 5 ـ آمینوسالیسیلیک‌

اسید (مزالازین‌) تجزیه‌ می‌شود و ممکن‌است‌ این‌ دو ترکیب‌ مسئول‌ اثرات‌ داروباشند.

 

فارماکوکینتیک‌: سولفاسالازین‌ جذب‌ضعیفی‌ دارد. ولی‌ حدود 80ـ60 درصدسولفاپیریدین‌ و 25 درصد مزالازین‌ ناشی‌از تجزیه‌ سولفاسالازین‌ در کولون‌ جذب‌می‌شود. نیمه‌ عمر سولفاسالازین‌ 10ـ 5ساعت‌ است‌. دفع‌ دارو عمدت? کلیوی‌ است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: 1 ـ در صورت‌ وجودحساسیت‌ به‌ سولفونامیدها،سالیسیلات‌ها، فوروسماید، مدرهای‌تیازیدی‌، سولفونیل‌ اوره‌ها یامهارکننده‌های‌ کربنیک‌ اثر انیدراز این‌ دارونباید مصرف‌ شود.

2 ـ این‌ دارو در کودکان‌ با سن‌ کمتر از 2سال‌ نباید مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ مصرف‌ طولانی‌مدت‌ دارو، انجام‌ آزمون‌ شمارش‌سلول‌های‌ خونی‌ ضروری‌ است‌.

2 ـ امکان‌ بروز سرگیجه‌ بامصرف‌ این‌دارو وجود دارد.

3 ـ در موارد زیر مصرف‌ این‌ دارو باید بااحتیاط صورت‌ گیرد: سابقه‌ آلرژی‌،بیماری‌ کبدی‌ یا کلیوی‌، کمبود G6PD ووضعیت‌ استیلاسیون‌ آهسته‌.

 

عوارض‌ جانبی‌: عوارض‌ گزارش‌ شده‌ این‌دارو عبارتند از تهوع‌، استفراغ‌، ناراحتی‌قسمت‌ فوقانی‌ شکم‌، سردرد و بثورات‌جلدی‌، همچنین‌ این‌ بندرت‌ ممکن‌ است‌موجب‌ بروز تب‌، اختلال‌های‌ خونی‌ خفیف‌،پانکراتیت‌، هپاتیت‌، بدتر شدن‌ کولیت‌،سندرم‌ استیسون‌، جانسون‌، سندرم‌ شبه‌لوپوس‌ اریتماتوز، آلوئولیت‌ فیبروتیک‌،هماتوری‌، واکنش‌های‌ حساسیت‌ به‌ نور وسندرم‌ نفروتیک‌ شود.

 

تداخل‌های‌ دارویی‌: سولفاسالارین‌ درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ ضدانعقاد خوراکی‌، داروهای‌ ضد تشنج‌،داروهای‌ ضد دیابت‌ و متوترکسات‌ ممکن‌است‌ باعث‌ افزایش‌ اثر این‌ داروها شود.

در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو باسایر داروهای‌ همولیتیک‌ یا سمی‌ برای‌ کبدممکن‌ است‌ عوارض‌ این‌ داروها تشدیدگردد.

 

نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ هنگام‌ مصرف‌ این‌دارو باید هر روز مقدار کافی‌ از مایعات‌مصرف‌ شود تا حجم‌ ادرار روزانه‌ در افرادبالغ‌ به‌حداقل‌ حدود 1/5 لیتر برسد.

2 ـ سولفالازین‌ را باید همراه‌ یا بلافاصله‌بعد از غذا مصرف‌ کرد. برای‌ کاهش‌عوارض‌ گوارشی‌ دارو بهتر است‌ مصرف‌دارو با مقادیر کم‌ شروع‌ شود.

3 ـ بیماران‌ مبتلا به‌عیب‌ کار کلیه‌ ممکن‌است‌ به‌مقدار مصرف‌ کمتری‌ از این‌ دارونیاز داشته‌ باشند.

4 ـ در بعضی‌ از بیماران‌ که‌ به‌داروواکنش‌های‌ حساسیتی‌ نشان‌ می‌دهند،ممکن‌ است‌ باادامه‌ مصرف‌ حساسیت‌به‌دارو از بین‌ برود.

5 ـ این‌ دارو ممکن‌ است‌ سبب‌ تغییر ادراربه‌ نارنجی‌ شود.

6 ـ این‌ دارو ممکن‌ است‌ سبب‌ تغییر رنگ‌لنزهای‌ تماسی‌ شود.

 

مقدار مصرف‌:

خوراکی‌:

بزرگسالان‌: در درمان‌ بیماری‌ التهابی‌روده‌ یک‌ گرم‌ هر 8ـ6 ساعت‌ مصرف‌می‌شود. (در شروع‌ درمان‌ برای‌ کاهش‌عوارض‌ گوارشی‌ دارو می‌توان‌ درمان‌ رابه‌ مقدار 500 میلی‌ گرم‌ هر 12 ـ 6 ساعت‌مصرف‌ نمود). به‌عنوان‌ مقدار مصرف‌نگهدارنده‌ باتوجه‌ به‌نیاز و تحمل‌ بیمار هر6 ساعت‌ 500 میلی‌گرم‌ مصرف‌ می‌شود.مقدار مصرف‌ نباید از g/day 4 بیشتر

شود.

کودکان‌: در کودکان‌ با سن‌ بیشتر از 2سال‌، مقدار مصرف‌ اولیه‌ mg/kg 10ـ6/7هر 4 ساعت‌، mg/kg 15ـ10 هر 6 ساعت‌ یاmg/day 20ـ13/2 هر 8 ساعت‌ است‌. مقدارمصرف‌ نگهدارنده‌ mg/kg 7/5 هر 6 ساعت‌است‌.

رکتال‌:

بزرگسالان‌: مقدار 3 گرم‌ هر شب‌ قبل‌ ازخواب‌ استعمال‌ می‌شود در صورت‌مصرف‌ همزمان‌ خوراکی‌ دارو، می‌توان‌مقدار 1 ـ 0/5 گرم‌ از دارو را صبح‌ و شب‌بعد از تخلیه‌ روده‌ها مصرف‌ نمود. (داروباید 1 ساعت‌ در رکتوم‌ باقی‌ بماند).

 

اشکال‌ دارویی‌:

Enteric Coated Tablet: 500 mg

Enema: 3 g/100ml

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( شنبه 87/9/9 :: ساعت 11:7 صبح )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

نطفه فساد ، بسته شده است
پرواز ان انقلاب کی محقق خواهد شد ؟
مصیبتی که کمتر ذکر میشود
زنده باد سگ ایرانی
مست است زمین زیرا ...
کم نمودن عوارض داروهای کولیت
لبخند بر لب که می پسندیم
پی امد عدم امتثال فرمان الهی در غدیر
شب سواری سفر منتهی به محضر دوست
افول یلدا
جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل
کربلا را زنده نگه دارید
به علامت حلول روز انتقام ...
ماشالا 12 قلو زاییده تا حالا چند بار
قرار در صبح
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 139
>> بازدید دیروز: 645
>> مجموع بازدیدها: 2299865
» درباره من

نگاهی به اسم او
مدیر وبلاگ : رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم[1764]
نویسندگان وبلاگ :
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز[36]
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم (@)[0]


بسم الله الرحمن الرحیم سعی میشود مطالب مفیدی ازنوشته های خوب انتخاب ودرج گردد تشکر و... لازم نیست تذکر خطاها واشکالات برای رفع انها موجب سپاس است ادرس پست الکترونیکی جمع بندی کننده مطالبwazkornyalltime@gmail.com نشانی تلگرامی جهت سئوالات علمی وتخصصی https://t.me/besmerabbe نکته مهم : مطالب این وبلاگ منتخبی از نوشته های دیگران است

» پیوندهای روزانه

اهداء‏عضو [170]
غدیر صفحه سلامت [110]
پارسی طب [207]
www.healingwell.com/community/ [370]
انجمن درمانگران ایران [182]
http://www.nlm.nih.gov [184]
تهران دکتر [157]
http://www.healthline.com [169]
ایران طبیب [148]
اخبار بهداشتی [150]
تبادل نظر در باره بیماری ها به فارسی [216]
www.medicinenet.com/ [24]
رشد [18]
سایت شهید بزرگوار اوینی رحمه الله علیه [16]
سایت مسجد مقدس جمکران [19]
[آرشیو(16)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
حضرت معصومه سلام الله علیها[2] .
» آرشیو مطالب
کولیت در منابع خارجی English
کولیت ودرمان ان
داروخانه غذایی
سخنرانی حضرت امام که منجر به تبعید ایشان شد
زیبایی اول و زیبایی دوم وسوم
کرون در متون خارجی English
امدنم بهر چه بود
همسر زیبا انتخاب کنید
هفت نکته مهم برای دانشجویان
غریب غریبان
سه سطر تابکوی زندگی
خودتان را نبازید
حضرت امام باقر علیه السلام
داروهای مربوط به بیماریهای کولیت وکرون و...
کبد
ویژه تولد امام هادی علیه السلام
کولیت وکرون در منابع فارسی
پروژه حذف ایران از مدیریت علمی جهان
امام جواد علیه السلام
لذتهای سه گانه
خانواده و کودک وشیردهی
IBS
شهید غفاری رحمه الله علیه
محرم وعاشورا
نشانه سرطان و سرطان رحم
کولیت مطالب متنوع
کربلای غزه
پاسخ به سئوالات Answers to questions
گلها
پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم
کریم اهل بیت علیهم السلام
حضرت امام کاظم علیه السلام
کربلا و عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
اربعین
شهر نور
علوم زمین ومعدن
برای ارشیو
*در دست ارشیو
تکراری ها
بقیع مظلوم
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها
نوروز
مناجات
ذهن وخلاقیت
امام خمینی رحمه الله علیه
حضرت زینب سلام الله علیها وروز پرستار
جمعه
شخصیتهای ماندگار وگفتار انان
ایام الله و روزهای تاریخی
انتخابات
معرفی نرم افزار
گوناگون
دوستی وعشق
ماه رمضان
غدیر
دهه فجر
گوناگون

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
نهان خانه ی دل
آج
دارالقران الکریم جرقویه علیا
جغجغه‌
لــبــخــنــد قـــلـــم
لحظه های آبی
منتظر ظهور
نسیم ظهور
سکوت ابدی
چلچراغ شهادت
شین مثل شعور
رقصی میان میدان مین
خادمان خانه دوست
عاشق آسمونی
سلام بر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم
سلام بر شهیدان نهضت اسلامی ودرود بر مجاهدان راه اسلام
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
.:: بوستان نماز ::.
سروش دل
روانشناسی آیناز
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
هیئت بیت العباس (ع) روستای المشیر
*تنهایی من*
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
تسنیم عشق
طراوت باران
اســــوه هــــا
+O
لنگه کفش
****شهرستان بجنورد****
قعله
مهندسین پلیمر
Polymer Engineers of Darab University

.: شهر عشق :.
زیبایی
بوی سیب

سایت روستای چشام (Chesham.ir)
تیشه های اشک
صحبت دل ودیده
بندیر
رایحه
سرفرازان
شهیدان لاله های لاله زارند
یک
حق جو وحق بگو اگر چه تلخ باشد
رازهای موفقیت زندگی
مرام و معرفت
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
شجره طیّبه
اسطوره عشق مادر
نور
عشق
توشه آخرت
Manna
زشت است بی تو زندگی زیبای عالم
عشاق
سیاه مشق های میم.صاد
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
عشق و شکوفه های زندگی
مهر بر لب زده
محمد قدرتی MOHAMMAD GHODRATI
ورزشهای رزمی
مهر89
sajadb.tk
گلهای یاس
ثقلین

قل هوالله احد
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
همای رحمت
کلبه حقیرانه من
من و خودم
آتیه سازان اهواز
ژئوماتیک
.دوازدهمین سوارسرنوشت
نوری چایی_بیجار
زندگی
عطر ریحان
سوادکوهی ریکا
allah is my lord
حاج رضوان
بهار عشق
صل الله علی الباکین علی الحسین
تینا
بر و بچه های ارزشی
جامع ترین وبلاگ خبری
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
مذهب عشق
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
حفاظ
چیزهای جالب
فقط من برای تو
یادداشتهای روزانه رضا سروری
دوباره سبز می شویم...
مندیر
چه زود دیر میشه
امیدزهرا سلام الله علیها
هامون و تفتان
صبح دیگری در راه است
* امام مبین *
حرف های قشنگ
گل پیچک
همسفر عشق
جوک و خنده
دو بال پرواز
دکتر علی حاجی ستوده
fazestan
راه را با این (ستاره ها) می توان پیدا کرد
اخبار علوی
نسیم وحی
جنگ نرم
حزب الله هم الغالبون
غریب مادر
آشنایی با جنگنده های روز دنیا
ستاره فاران
ورزش و سلامتی
شمیم ولایت
زیارت عاشورا ا نشا ء حق جل وعلا
دریچه
وقلیع اتفاقیه
هوای بارانی
یا زهرا مدد
حدائق ذات بهجة
شمیم حیات
دیـــــــار عـــــــاشـقـــــان
لحظه ای برای او
دنیای واقعی
باد صبا
سیب سرخ انتظار
در فراق گل نرگس
به نام نامی او که جز او نامی نیست
بشیر
دانشمندی برای تمام فصول
یک نکته از هزاران
ریحانه
عمومی
موعود پرواز نیلوفرعاشق
ماهیان آکواریمی
طلبه جوان
هنر سبز
موج آزاد اندیشی اسلامی
حدیث نفس
پرواز تا خدا
از محبت خارها گل میشود
نسیم وحی
سوز و گداز
جزیره صداها
شکوفه های بهاری
مردان نبرد
در مدار انتظار
باشگاه خبرنگاران
درباره ی رپ و دوست شدن با شما
هزاره
♥ ✖فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی✖ ♥
هسته گیر آلبالو
پد ضد عرق Underarm shild
پنکه خورشیدی ماشین AUTO COOL
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار

» صفحات اختصاصی

» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» موسیقی وبلاگ

» طراح قالب