سفارش تبلیغ
صبا
روزى دو گونه است : آن که بجوید و آن که بجویندش ، پس آن که دنیا را جوید مرگ در پى او پوید تا از دنیایش برون راند و آن که آخرت را خواهد دنیا او را جوید تا روزى‏اش را به کمال بدو رساند . [نهج البلاغه]
نگاهی به اسم او
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» مصرف بهینه دارو در بیماری های التهاب روده

مصرف بهینه داروهای التهاب روده

داروهای مزالازین , اساکول ,سولفاسالازین ,و...باشکسته شدن توسط باکتریهای
روده داروی ضدالتهاب 5asa راازاد میکنند
بنابراین ازاد شدن دارو درمحل التهاب اساس درمان وپیشگیری است
درنتیجه دربیماری کولیت اگر دارو بک ساعت قبل از غذاهمراه دولیوان اب
مصرف شود سریع تر به محل التهاب میرسد وعوارض جانبی
کمتری داردبیمارانی که دوزهای زیادتری مصرف میکنند
میتوانند بانظر پزشک ترکیبات مختلف 5-ا-اس-ا را که بانامهای تجاری
متعدد عرضه میشود ازمایش کنند تجربه نشان داده است
گاهی یک دارو که توسط دوشرکت دارویی متفاوت
ساخته شده است رویک نفر اثر یکسانی
نداشته است
عدم مصرف دقیق فولیک اسید هم منجر با اختلال درمنبع ذخیره کبد شده
علاوه بر کم خونی ممکن است کبد را بیمار کند وودر دراز مدت به شکل التهاب واحساس حرارت
درحلق وگلو وزبان بروز کند.
سایر داروهای مصرفی جنبی دربین غذا مصرف شوند بهتر است
. عوامل موثر درمصرف بهینه داروعبارتند از:
شناخت دقیق بیماری
وسعت وشدت ان درهر مقطع زمانی
شناخت نوع داروی اصلی وجانبی
سازگاری به هربیمار و نوع شرکت سازنده ان
انتخاب فرمی از دارو که درست در محل التهاب ازاد شود وتاثیربهتری داشته باشد
شناخت مرحله بیماری یعنی بیمار باید بداند که درچه وضعیتی است بیماری در استانه فعالیت است
در دوره بهبودی موقت است
در دوره فعالیت وتشدید است
علائم بیماریش در هر مرحله چیست
تمام این موارد را بیمار باید خودش بشناسد وبداندوبا تجربه بتدریج با بیماری خود دقیقا اشنا شودنوع دارو ومقدار
مصرف دارو شرکت های سازنده دارو مناسب برای او تاریخ ساخت دارو   فرم داروی مناسب عوارض داروهایی که     مصرف میکند وروش مقابله با انها   ورژیم غذایی
مخصوص خود راپیداکند بابیماری خود سازش کرده
با حداقل مصرف دارووعوارض جانبی کمتر
زندگی طبیعی وبهینه ای داشته باشد
در این سایت وسایت های دیگر میتوان باتجارب دیگران
بابیماری وداروهای ان و..
اشناشد دراینجا باید ازهمه عزیزانی که زحمت راه اندازی این سایت ومدیریت ان را به عهده دارند تشکر نمایییم وقدر بدانیم .
بهترین
دارو برای مبتلایان به کولیت زخمی داروی قدیمی     سو لفاسالازین است اگر به بیماری بسازد
بهتر است تاانجا که ممکن است   استروئید ها
مصرف نشود با تغییر در نوع   داروی5ASA
وحتی بالا بردن مقدار مصرف نتیجه گرفت
اگرقرارباشد استروئید مصرف کنیم باید کمترین مقدار
ممکن ودرمدت کم باشد وقطع ان تدریجی باشد
داروهای کاهنده ایمنی نیز تا حد ممکن نباید مصرف کرد مثلا
اگر بیماری با روزی 16 قرص سولفاسالازین یا داروهای مشابه
نتیجه میگیرد بهتراز این است که کورتن یا داروی کاهنده
ایمنی مصرف کند و سولفاسالازین کمتری مصرف کند
بعضی ازمهمترین ترکیبات :5ASA
مزالازین
اساکول
پنتاسا
سولفا سالازین
اولسالازین
بالسالازاید
پنتاسا
رواسا
وغیره
وجه اشتراک همه این داروها وجود 5ASAاست
تفاوت انها درماده شیمیایی است که متصل به ان است
ومحل ونحوه ازادشدن ان را متفاوت میکندواین امر
موجب پیدایش اثرات مختلف دارو دربیماری بسته
به محل درگیری روده وشرایط خاص هر بیمار میشود
بنابراین بیمار باید با تجربه نوع سازگار5ASAبا بیماریش
را پیدا کند وحتی الامکان کورتن یا داروی کاهنده ایمنی
مصرف هر گونه تغییر در مصرف ونوع دارو لازم است تد ریجی باشد بخصوص
کسانی که کورتیکوستروئید یا داروهای کاهنده ایمنی دردوزهای بالا مصر ف
می کندند میتوانند تحت نظر پزشک انواع استروئیدها را چه از نظر ترکیب
وچه از نظر شرکت سازنده امتحان کنند ممکن است با
این تغییر" نو ع کورتن وشرکت سازنده سازگار با بیماری خود را پیدا کنند
وبه این ترتیب مقدار مصرف کورتن را کم کنند به جز ترکیبات
5ASA
داروهای دیگر بین غذا مصرف شوند بهتر است بسته به محل درگیری روده فرم مناسب
5ص " شیاف" انماASA
در دوره عود انتخاب شود تا میزان مصر ف دارو کاهش یابد
عوامل موثر درمصرف بهینه داروعبارتند از:
شناخت دقیق بیماری
وسعت وشدت ان درهر مقطع زمانی
شناخت نوع داروی اصلی وجانبی
سازگاربه هربیمار و نوع شرکت سازنده ان
انتخاب فرمی از دارو که درست در محل التهاب ازاد شود وتاثیربهتری داشته باشد
شناخت مرحله بیماری یعنی بیمار باید بداند که درچه وضعیتی است بیماری در استانه فعالیت است
در دوره بهبودی موقت است
در دوره فعالیت وتشدید است
علائم بیماریش در هر مرحله چیست
تمام این موارد را بیمار باید خودش بشناسد وبداندوبا تجربه بتدریج با بیماری خود دقیقا اشنا شودنوع دارو ومقدار
مصرف دارو شرکت های سازنده دارو مناسب برای او تاریخ ساخت دارو   فرم داروی مناسب عوارض داروهایی که     مصرف میکند وروش مقابله با انها   ورژیم غذایی
مخصوص خود راپیداکند بابیماری خود سازش کرده
با حداقل مصرف دارووعوارض جانبی کمتر
زندگی طبیعی وبهینه ای داشته باشد
در این سایت وسایت های دیگر میتوان باتجارب دیگران
بابیماری وداروهای ان و..
اشناشد دراینجا باید ازهمه عزیزانی که زحمت راه اندازی این سایت ومدیریت ان را به عهده دارند تشکر نمایییم وقدر بدانیم نکندهر گونه تغییر در مصرف ونوع دارو لازم است تد ریجی باشد بخصوص
کسانی که کورتیکوستروئید یا داروهای کاهنده ایمنی دردوزهای بالا مصر ف
می کندند میتوانند تحت نظر پزشک انواع استروئیدها را چه از نظر ترکیب
وچه از نظر شرکت سازنده امتحان کنند ممکن است با
این تغییر" نو ع کورتن وشرکت سازنده سازگار با بیماری خود را پیدا کنند
وبه این ترتیب مقدار مصرف کورتن را کم کنند به جز ترکیبات
5ASA
داروهای دیگر بین غذا مصرف شوند بهتر است بسته به محل درگیری روده فرم   مناسب   دارو     شیاف   کف  قرص   انما
در دوره عود انتخاب شود تا میزان مصر ف دارو کاهش یابد.

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( چهارشنبه 89/3/26 :: ساعت 7:33 عصر )
»» التهاب روده در زنان

بیماری التهابی روده در زنان   
  بیماری ‌های التهابی روده اغلب افراد جوان را گرفتار کرده و زنان را نیز مثل مردان درگیر می ‌کند. اگر شما خانمی مبتلا به IBD هستید، حتما برای شما مهم است که بدانید مراحل مختلف زندگی یک زن مثل قاعدگی، حاملگی، و یائسگی چه تأثیری در روند این بیماری دارد و به العکس بیماری چه تأثیری روی این مراحل می گذارد. آنچه در ذیل مشاهده می ‌نمائید شایع‌ترین سؤالاتی است که در این زمینه وجود دارد و پاسخ آنها براساس نتایج تحقیقاتی است که در این زمینه صورت گرفته است.
* چرا خونریزی های ماهانه من نامرتب است؟
*
به نظر می ‌رسد بیماری من یک هفته قبل از خونریزی ماهانه و در حین آن تشدید می ‌یابد . آیا این مطلب موضوع شایعی است؟
* آیا در صورت ابتلا به IBD می ‌توان از قرص های ضد بارداری استفاده کرد؟
* آیا انجام کولونوسکوپی در حین قاعدگی اشکالی دارد؟
* آیا در بیماران IBD درد حین نزدیکی امری شایع است؟
* آیا زنان مبتلا به IBD مثل سایر زنان بچه‌دار می ‌شوند؟
* آیا بارداری برای زنان مبتلا به IBD خطرناک است؟
* آیا IBD تأثیری در بارداری و وضع حمل یا خطری برای نوزاد دارد یا خیر؟
* آیا احتمال بروز IBD در حین حاملگی وجود دارد؟
* آیا مصرف داروهایی که حاوی 5-ASA مثل سولفاسالازین (Sulfasalazine) یا مزالامین (Mesalamine) و کورتیکواستروئید ها مثل پردنیزون (Prednisone) در حین بارداری اشکال دارد؟
* آیا عوارض جانبی داروها اگر در حین حاملگی مورد استفاده قرار گیرد بیشتر از حالت عادی است؟
* آیا زنی که سولفاسالازین یا پردنیزون می ‌خورد می ‌تواند به فرزندش شیر بدهد؟
* آیا داروهای سرکوب کننده ایمنی مثل آزاتیوپرین (Azathiopurine) ، سیکلوسپرین (Cyclosporine) و 6 - مرکاپتوپورین در حاملگی بی خطر هستند؟
* آیا دریافت Remicade یا Infliximab به صورت تزریقی در حین حاملگی بی ‌خطر است؟
* آیا سقط درمانی در بیماران مبتلا به IBD جایی دارد؟
* چه تکنیک‌های تشخیصی در زمان حاملگی بی ‌خطر است؟
* آیا تا بحال جراحی برای IBD در زمان حاملگی انجام شده است؟
* آیا سابقه عمل جراحی قبلی روده روی روند حاملگی تأثیر دارد؟
* اگر IBD حین یک حاملگی دچار عود شود این احتمال وجود دارد که در سایر حاملگی ‌ها هم این اتفاق بیفتد؟
* چقدر احتمال دارد که فرزند مادر مبتلا به IBD دچار IBD شود؟
* آیا لازم است که بیماران IBD در صورت بارداری رژیم خاص غذایی داشته باشند؟
* آیا استرس‌های روحی باعث عود بیماری در حین حاملگی یا هفته‌های بعد از زایمان نمی ‌شود؟
* آیا احتمال پوکی استخوان با وجود IBD افزایش می ‌یابد؟
* آیا IBD بر روی یائسگی مؤثر است؟
بالای صفحه

چرا خونریزی های ماهانه من نامرتب است؟
عوامل متعددی در روند قاعدگی طبیعی مؤثرند که شامل سطوح هورمونی، تغذیه مناسب و تنش های فردی است. در صورت فعال بودن بیماری عملکرد هورمونی فرد مختل شده و روند طبیعی قاعدگی را مختل می کند، بازگشت به حالت عادی سلامت موجب مرتب شدن روند قاعدگی خواهد شد.
بالای صفحه

به نظر می ‌رسد بیماری من یک هفته قبل از خونریزی ماهانه و در حین آن تشدید می ‌یابد . آیا این مطلب موضوع شایعی است؟
این روند در بسیاری از بیماری ‌ها وجود دارد. آگاهی از این مطلب اهمیت زیادی دارد تا به علت این تغییرات و به تصور تشدید بیماری داروی بیشتر از نیاز دریافت نکنید.
بالای صفحه
 
آیا در صورت ابتلا به IBD می ‌توان از قرص های ضد بارداری استفاده کرد؟
هیچ شاهدی بر این موضوع که قرص‌های ضدبارداری باعث ابتلا به IBD شود وجود ندارد. مصرف قرص‌های ضدبارداری در کولیت اولسرو هیچ مشکلی ندارد، ولی شواهدی وجود دارد که مصرف قرص‌های ضدبارداری باعث بدتر شدن علائم در برخی از بیماران مبتلا به کرون شده است. ولی تمام این افراد زنان سیگاری بوده‌اند و سیگار خود باعث تشدید علائم کرون می گردد.
بالای صفحه
 
آیا انجام کولونوسکوپی در حین قاعدگی اشکالی دارد؟
خیر. قاعدگی خطرات ناشی از کولونوسکوپی را افزایش نمی دهد.
بالای صفحه
 
آیا در بیماران IBD درد حین نزدیکی امری شایع است؟
هیچ علتی برای اینکه بیمار مبتلا به IBD در حین نزدیکی درد داشته باشد، وجود ندارد. درد در حین نزدیکی در بیمار مبتلا به کرون ممکن است نشانه‌ای از درگیری اطراف مقعد یا فیستولی در واژن باشد. اگرچه ممکن است شما خجالت بکشید ولی باید در مورد وجود این علامت با پزشک متخصص گوارش یا زنان مشورت کنید.
بالای صفحه
 
آیا زنان مبتلا به IBD مثل سایر زنان بچه‌دار می ‌شوند؟
بله. معمولاً زنان مبتلا به کولیت اولسرو به اندازه سایر افراد بارور هستند ولی در مورد کرون بحث وجود دارد. تعداد زیادی از مطالعات وجود دارد که نشان می ‌دهد زنان مبتلا به کرون به اندازه افراد عادی بارور هستند، ولی تعدادی از مطالعات نیز وجود دارد که نشان می دهد میزان باروری در زنان مبتلا به کرون اندکی کاهش می ‌یابد و این در صورتی است که بیماری فعال باشد.
اگر مردی سولفاسالازین دریافت کند ممکن است به صورت موقت دچار نازایی شود، زیرا این دارو تولید اسپرم را کاهش می ‌دهد. این اثر بعد از قطع دارو قابل برگشت است. در صورتی که مردی بخواهد بچه‌دار شود باید سولفاسالازین را قطع کرده یا از داروهای باترکیب 5-ASA استفاده کند مثل آساکول ( Asacol ) و پنتازا (Pentasa) که تداخل با تولید اسپرم ندارند.
بالای صفحه
 
آیا بارداری برای زنان مبتلا به IBD خطرناک است؟
هر زنی که قصد دارد بچه‌دار شود باید قبل از آن از وضعیت سلامت خود مطمئن باشد. اگر زنی دچار IBD است بهتر است بیماریش قبل از حاملگی کنترل شده باشد. مطالعات اخیر نشان می ‌دهد زنان مبتلا به IBD اگر در زمان بارداری بیماریشان خاموش باشد، حاملگی را به خوبی پشت سر خواهند گذاشت. اگر در زمان بارداری بیماری فعال باشد این احتمال وجود دارد که در حین بارداری فعال باقی مانده یا بدتر شود. معمولاً بیماری در سه ماهه اول بارداری در کولیت اولسرو و در سه ماهه اول بارداری و بلافاصله بعد از وضع حمل در بیماری کرون تشدید می ‌شود. البته گروهی از زنان هم هستند که بیماری آن‌ها در حاملگی بهتر می ‌شود. مطالعه‌ای وجود دارد که می ‌گوید هر چه شباهت ژنتیک بین مادر و فرزند بیشتر باشد، احتمال بدتر شدن بیماری بیشتر است.
بالای صفحه
 
آیا IBD تأثیری در بارداری و وضع حمل یا خطری برای نوزاد دارد یا خیر؟
اکثر بیماران مبتلا به IBD مثل زنان سالم وضع حمل طبیعی و فرزندان سالم دارند. اگر مشکلی وجود داشته باشد در مورد زنانی است که دچار کرون فعال هستند. این زنان احتمال دارد که زودتر از موقع وضع حمل کنند یا دچار سقط یا تولد نوزاد مرده شوند. اگر جراحی لازم باشد، خطرات بیشتری جنین را تهدید می ‌کند. مطالعاتی وجود دارد که نشان می ‌دهد میزان سزارین در بیماران IBD بیشتر است ولی این بسته به نظر پزشک است و جنبه علمی ندارد.
بالای صفحه
 
آیا احتمال بروز IBD در حین حاملگی وجود دارد؟
مطالعات زیادی وجود دارد که شروع بیماری کولیت اولسرو و کرون را در زمان حاملگی گزارش کرده‌اند، ولی این مسأله دلیل بر بیماری وخیم تر نیست. هر دو بیماری می ‌توانند در هفته‌های بلافاصله بعد از وضع حمل ایجاد شوند، ولی این موضوع بسیار نادر است.
بالای صفحه
 
آیا مصرف داروهایی که حاوی 5-ASA مثل سولفاسالازین (Sulfasalazine) یا مزالامین (Mesalamine) و کورتیکواستروئید ها مثل پردنیزون (Prednisone) در حین بارداری اشکال دارد؟
این مسأله کاملاً طبیعی است که بیمار و متخصص زنان بخواهند کلیه داروهای بیمار را به علت خطرات احتمالی که ممکن است برای جنین داشته باشد قطع کنند. سولفاسالازین (Sulfasalazine) ، پردنیزون (Prednisone) و ترکیبات 5-ASA مثل آساکول (Asacol) و پنتاسا (Pentasa) داروهایی هستند که بیشتر جهت کنترل علائم IBD مورد استفاده قرار می ‌گیرند، مطالعاتی که تا بحال انجام شده نشان نداده که این داروها تأثیری روی جنین داشته باشد.
از آنجا که بیشتر خطری که حاملگی را تهدید می ‌کند ناشی از علائم بیماری است نه داروهایی که مصرف می ‌شود، داروها تنها به دلیل حاملگی نباید قطع شود. اگر علائم بیماری تشدید شود باید این داروها تجویز یا حتی دوز آنها افزایش یابد. سولفاسالازین (Sulfasalazine) و ترکیبات 5-ASA همچنین می ‌تواند جهت جلوگیری از عود بیماری در حین حاملگی یا بعد از آن مورد استفاده قرار گیرند.
بالای صفحه
 
آیا عوارض جانبی داروها اگر در حین حاملگی مورد استفاده قرار گیرد بیشتر از حالت عادی است؟
نه، ولی سولفاسالازین (Sulfasalazine) می ‌تواند باعث ایجاد حالت تهوع شود که حالت تهوع ناشی از حاملگی را تشدید کند. در ضمن بسیاری از داروها باعث ایجاد سوزش سردل می ‌شوند که می ‌تواند شبیه به سوزس سردل ناشی از حاملگی باشد.
بالای صفحه
 
آیا زنی که سولفاسالازین یا پردنیزون می ‌خورد می ‌تواند به فرزندش شیر بدهد؟
بله، اگر بخواهد می ‌تواند. اگرچه سولفاسالازین (Sulfasalazine) در شیر ترشح می ‌شود ولی میزان آن به قدری کم است که خطری برای جنین ایجاد نمی ‌کند. نشان داده نشده که ترکیبات 5-ASA ، داروهای سرکوب کننده ایمنی مثل 6-MP ، آزاتیوپرین (Azathioprine) یا ایموران (Imuran) نیز خطری در شیردهی داشته باشند. اگر ممکن باشد باید دوز پردنیزون به تدریج کاهش یافته و هر چه زودتر در هر بیماری قطع شود چه باردار باشد یا نباشد. اگر مادری دوز متوسط تا بالای پردنیزون را دریافت می ‌کند باید فرزندش به صورت مرتب توسط متخصص اطفال ویزیت شود.
بالای صفحه
 
آیا داروهای سرکوب کننده ایمنی مثل آزاتیوپرین (Azathiopurine) ، سیکلوسپرین (Cyclosporine) و 6 - مرکاپتوپورین در حاملگی بی خطر هستند؟
اگر چه آزمایشاتی که در حیوانات انجام شده است، نشان داده که این داروها باعث اختلالات ژنتیکی می شوند، ولی آنها این داروها را در دوزهای بسیار بالاتر از آنچه در انسان استفاده می ‌شود دریافت کرده بوده‌اند.
تجارب انسانی در این زمینه حاصل تجارب در افرادی است است که این داروها را به علت پیوند اعضا دریافت کرده ‌اند و این تجارب خطری در ارتباط با مصرف این داروها را نشان نداده است.
بالای صفحه
 
آیا دریافت Remicade یا Infliximab به صورت تزریقی در حین حاملگی بی ‌خطر است؟
در مورد اثرات این دارو در حین حاملگی مطالعه‌ای صورت نگرفته است. امکان دارد در آینده بی خطر بودن این دارو مشخص شود ولی درحال حاضر توصیه می شود در حاملگی تجویز نگردد.
بالای صفحه
 
آیا سقط درمانی در بیماران مبتلا به IBD جایی دارد؟
داشتن تشخیص IBD به تنهایی دلیلی برای انجام سقط نیست.
بالای صفحه
 
چه تکنیک‌های تشخیصی در زمان حاملگی بی ‌خطر است؟
انجام سونوگرافی، سیگموئیدوسکوپی، بیوپسی از رکتوم، آندوسکوپی و کولونوسکوپی در حین حاملگی اگر برای تشخیص یا کنترل بیماری لازم باشد اشکالی ندارد.انجام MRI ممکن است بی ‌خطر باشد ولی تحقیقات بیشتر در این زمینه لازم است. رادیوگرافی با اشعه X باید تا بعد از حاملگی به تعویق بیفتد. اگر ضرورت زیادی برای انجام رادیوگرافی باشد باید محدود شده و برای جنین محافظ قرار داده شود.
بالای صفحه
 
 
آیا تا بحال جراحی برای IBD در زمان حاملگی انجام شده است؟
تا آنجایی که ممکن است باید جراحی به بعد از حاملگی موکول شود. اگر بیماری شدید است و به داروها پاسخ نمی ‌دهد باید منافع عمل را نسبت به خطرات آن سنجید. اگر چه گزارشاتی وجود دارد که برداشت روده و ایلئوستومی در زن حامله موفقیت‌آمیز صورت گرفته ولی در صورت هرگونه عمل شکمی در حاملگی احتمال زنده ماندن جنین کاهش می ‌یابد.
بالای صفحه

آیا سابقه عمل جراحی قبلی روده روی روند حاملگی تأثیر دارد؟
در بیماری کرون عمل جراحی قبلی روده اثری بر حاملگی ندارد. در واقع چون برداشتن روده گرفتار باعث بهتر شدن علائم بیماری می ‌شود بیمار دوره بارداری بهتری را خواهد داشت. بعد از اوستومی برای کولیت اولسرو زنان معمولاً حاملگی را بسیار خوب به اتمام می ‌رسانند. زنانی که اوستومی دارند گاهی به علت حاملگی دچار پرولاپس یا انسداد اوستومی می ‌شوند. بهتر است حاملگی تا 1 سال بعد از جاگذاری اوستومی به تعویق بیفتد تا بدن شخص با آن تطابق کافی را پیدا کند. اگر در بیماران دچار کرون که فیستول یا آبسه اطراف رکتوم یا واژن دارند اپیزیوتومی (برش کوچکی که در حین زایمان در محل خروج نوزاد ایجاد می ‌شود تا کانال زایمانی گشاد شود.) از محل ضایعه عبور کند، باید عمل سزارین برای بیمار انجام شود.
بالای صفحه
 
اگر IBD حین یک حاملگی دچار عود شود این احتمال وجود دارد که در سایر حاملگی ‌ها هم این اتفاق بیفتد؟
هیچ مدرکی دال به اینکه شرایطی که در یک حاملگی اتفاق می ‌افتد در حاملگی ‌های دیگر هم تکرار شود وجود ندارد.
بالای صفحه
 
چقدر احتمال دارد که فرزند مادر مبتلا به IBD دچار IBD شود؟
این احتمال وجود دارد ولی قابل پیش‌بینی نیست. اگر یکی از والدین مبتلا به IBD باشد تنها 9% احتمال دارد که فرزند او دچار این بیماری شود و اگر هر دو والد مبتلا به IBD باشد این احتمال به 36% افزایش می ‌یابد.
در حال حاضر هیچ کس نمی ‌تواند ادعا کند که می ‌تواند پیش‌بینی کند که فرزندی دچار این بیماری می ‌شود یا خیر، یا در صورت ابتلا در چه سنی علائم بروز خواهد کرد.
بالای صفحه
 
آیا لازم است که بیماران IBD در صورت بارداری رژیم خاص غذایی داشته باشند؟
به طور کلی بیماران IBD حامله باید همان رژیم کافی و مقوی را که سایر زنان باردار دارند داشته باشند. متخصص زنان یا گوارش ممکن است غذاهای مکمل، ویتامین یا مواد معدنی دیگری را هم توصیه کند. توصیه اکید است که هر زن حامله‌ای که سولفاسالازین (Sulfasalazine) مصرف می ‌کند رژیم غنی از اسیدفولیک داشته باشد. چرا که کمبود این ماده در بدن مادر اختلالاتی در نوزاد ایجاد می کند.
بالای صفحه

آیا استرس‌های روحی باعث عود بیماری در حین حاملگی یا هفته‌های بعد از زایمان نمی ‌شود؟
استرس‌های روحی مثل هر زمان دیگری می ‌تواند باعث بدتر شدن علائم گردد. ولی استرس نقشی در ایجاد بیماری ندارد. زمان بعد از تولد نوزاد زمانی پرتنش چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی در مادر محسوب می ‌شود.
بالای صفحه
 
آیا احتمال پوکی استخوان با وجود IBD افزایش می ‌یابد؟
بله. بیماران کرون معمولاً در خطر پوکی استخوان ثانویه به کاهش دریافت کلسیم یا کاهش جذب آن یا استفاده از استروئیدها هستند. این احتمال بعد از یائسگی افزایش می ‌یابد.
بالای صفحه
آیا IBD بر روی یائسگی مؤثر است؟
نه. اگر بیماری فعال نباشد یائسگی به طور طبیعی اتفاق می ‌افتد. در آوردن تخمدان‌ها براثر جراحی باعث بهبود تشدید علائم ناشی قاعدگی می ‌شود.

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( چهارشنبه 89/3/26 :: ساعت 7:31 عصر )
   1   2   3   4   5   >>   >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

آن خیمه ای که گیسوی حورش طناب بود
در دل منبری بگذار این شب ها
نطفه فساد ، بسته شده است
پرواز ان انقلاب کی محقق خواهد شد ؟
مصیبتی که کمتر ذکر میشود
زنده باد سگ ایرانی
مست است زمین زیرا ...
کم نمودن عوارض داروهای کولیت
لبخند بر لب که می پسندیم
پی امد عدم امتثال فرمان الهی در غدیر
شب سواری سفر منتهی به محضر دوست
افول یلدا
جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل
کربلا را زنده نگه دارید
به علامت حلول روز انتقام ...
[همه عناوین(1818)][عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 53
>> بازدید دیروز: 339
>> مجموع بازدیدها: 2391953
» درباره من

نگاهی به اسم او
مدیر وبلاگ : رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم[1767]
نویسندگان وبلاگ :
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز[36]
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم (@)[0]


بسم الله الرحمن الرحیم سعی میشود مطالب مفیدی ازنوشته های خوب انتخاب ودرج گردد تشکر و... لازم نیست تذکر خطاها واشکالات برای رفع انها موجب سپاس است ادرس پست الکترونیکی جمع بندی کننده مطالبwazkornyalltime@gmail.com نکته مهم : مطالب این وبلاگ منتخبی از نوشته های دیگران است

» پیوندهای روزانه

اهداء‏عضو [171]
غدیر صفحه سلامت [111]
پارسی طب [208]
www.healingwell.com/community/ [375]
انجمن درمانگران ایران [182]
http://www.nlm.nih.gov [185]
تهران دکتر [157]
http://www.healthline.com [171]
ایران طبیب [148]
اخبار بهداشتی [150]
تبادل نظر در باره بیماری ها به فارسی [223]
www.medicinenet.com/ [24]
رشد [18]
سایت شهید بزرگوار اوینی رحمه الله علیه [18]
سایت مسجد مقدس جمکران [21]
[آرشیو(16)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
حضرت معصومه سلام الله علیها[2] .
» آرشیو مطالب
کولیت در منابع خارجی English
کولیت ودرمان ان
داروخانه غذایی
سخنرانی حضرت امام که منجر به تبعید ایشان شد
زیبایی اول و زیبایی دوم وسوم
کرون در متون خارجی English
امدنم بهر چه بود
همسر زیبا انتخاب کنید
هفت نکته مهم برای دانشجویان
غریب غریبان
سه سطر تابکوی زندگی
خودتان را نبازید
حضرت امام باقر علیه السلام
داروهای مربوط به بیماریهای کولیت وکرون و...
کبد
ویژه تولد امام هادی علیه السلام
کولیت وکرون در منابع فارسی
پروژه حذف ایران از مدیریت علمی جهان
امام جواد علیه السلام
لذتهای سه گانه
خانواده و کودک وشیردهی
IBS
شهید غفاری رحمه الله علیه
محرم وعاشورا
نشانه سرطان و سرطان رحم
کولیت مطالب متنوع
کربلای غزه
پاسخ به سئوالات Answers to questions
گلها
پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم
کریم اهل بیت علیهم السلام
حضرت امام کاظم علیه السلام
کربلا و عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
اربعین
شهر نور
علوم زمین ومعدن
برای ارشیو
*در دست ارشیو
تکراری ها
بقیع مظلوم
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها
نوروز
مناجات
ذهن وخلاقیت
امام خمینی رحمه الله علیه
حضرت زینب سلام الله علیها وروز پرستار
جمعه
شخصیتهای ماندگار وگفتار انان
ایام الله و روزهای تاریخی
انتخابات
معرفی نرم افزار
گوناگون
دوستی وعشق
ماه رمضان
غدیر
دهه فجر
گوناگون

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
دارالقران الکریم جرقویه علیا
قعله
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم
لحظه های آبی
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
لــبــخــنــد قـــلـــم
نهان خانه ی دل
****شهرستان بجنورد****
آج
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
نسیم ظهور
سلام بر شهیدان نهضت اسلامی ودرود بر مجاهدان راه اسلام
شین مثل شعور
مهندسین پلیمر
Polymer Engineers of Darab University

+O
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
خادمان خانه دوست
منتظر ظهور
.دوازدهمین سوارسرنوشت
لنگه کفش
جغجغه‌
سکوت ابدی
چلچراغ شهادت
رقصی میان میدان مین
عاشق آسمونی
سلام بر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
.:: بوستان نماز ::.
سروش دل
روانشناسی آیناز
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
هیئت بیت العباس (ع) روستای المشیر
*تنهایی من*
تسنیم عشق
طراوت باران
اســــوه هــــا
.: شهر عشق :.
زیبایی
بوی سیب

سایت روستای چشام (Chesham.ir)
تیشه های اشک
صحبت دل ودیده
بندیر
رایحه
سرفرازان
شهیدان لاله های لاله زارند
یک
حق جو وحق بگو اگر چه تلخ باشد
رازهای موفقیت زندگی
مرام و معرفت
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
شجره طیّبه
اسطوره عشق مادر
نور
عشق
توشه آخرت
Manna
زشت است بی تو زندگی زیبای عالم
عشاق
سیاه مشق های میم.صاد
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
عشق و شکوفه های زندگی
مهر بر لب زده
محمد قدرتی MOHAMMAD GHODRATI
ورزشهای رزمی
مهر89
sajadb.tk
گلهای یاس
ثقلین

قل هوالله احد
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
همای رحمت
کلبه حقیرانه من
من و خودم
آتیه سازان اهواز
ژئوماتیک
نوری چایی_بیجار
زندگی
عطر ریحان
سوادکوهی ریکا
allah is my lord
حاج رضوان
بهار عشق
صل الله علی الباکین علی الحسین
تینا
بر و بچه های ارزشی
جامع ترین وبلاگ خبری
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
مذهب عشق
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
حفاظ
چیزهای جالب
فقط من برای تو
یادداشتهای روزانه رضا سروری
دوباره سبز می شویم...
مندیر
چه زود دیر میشه
امیدزهرا سلام الله علیها
هامون و تفتان
صبح دیگری در راه است
* امام مبین *
حرف های قشنگ
گل پیچک
همسفر عشق
جوک و خنده
دو بال پرواز
دکتر علی حاجی ستوده
fazestan
راه را با این (ستاره ها) می توان پیدا کرد
اخبار علوی
نسیم وحی
جنگ نرم
حزب الله هم الغالبون
غریب مادر
آشنایی با جنگنده های روز دنیا
ستاره فاران
ورزش و سلامتی
شمیم ولایت
زیارت عاشورا ا نشا ء حق جل وعلا
دریچه
وقلیع اتفاقیه
هوای بارانی
یا زهرا مدد
حدائق ذات بهجة
شمیم حیات
دیـــــــار عـــــــاشـقـــــان
لحظه ای برای او
دنیای واقعی
باد صبا
سیب سرخ انتظار
در فراق گل نرگس
به نام نامی او که جز او نامی نیست
بشیر
دانشمندی برای تمام فصول
یک نکته از هزاران
ریحانه
عمومی
موعود پرواز نیلوفرعاشق
ماهیان آکواریمی
طلبه جوان
هنر سبز
موج آزاد اندیشی اسلامی
حدیث نفس
پرواز تا خدا
از محبت خارها گل میشود
نسیم وحی
سوز و گداز
جزیره صداها
شکوفه های بهاری
مردان نبرد
در مدار انتظار
باشگاه خبرنگاران
درباره ی رپ و دوست شدن با شما
هزاره
♥ ✖فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی✖ ♥
هسته گیر آلبالو
پد ضد عرق Underarm shild
پنکه خورشیدی ماشین AUTO COOL

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان


» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» موسیقی وبلاگ

» طراح قالب