سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] اگر بدین شمشیرم بر بینى مرد با ایمان زنم که مرا دشمن گیرد ، نگیرد ، و اگر همه جهان را بر منافق ریزم تا مرا دوست دارد ، نپذیرد ، و این از آن است که قضا جارى گشت و بر زبان پیامبر امّى گذشت که فرمود : اى على مؤمن تو را دشمن نگیرد و منافق دوستى تو نپذیرد . [نهج البلاغه]
نگاهی به اسم او
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» اولین لذت یا لذت حیوانی

اولین لذت یا لذت حیوانی

همانطور که انسان دارای سه زیبایی اساسی است میتواند در زندگی  از سه  نوع  لذت هم بهره مند شود لذت اول : لذائذ  مربوط به جسم  مثل  خوردن  ونوشیدن  و خوابیدن  واستراحت   بوییدن 

  بوسیدن  معانقه و معاشقه   مراوده   وملامسه  مجامعه  از لذتهای  جسمانی هستند   که همه موجودات حتی جمادات  وبخصوص  حیوانات  ( پرندگان و چرندگان ودرندگان  ..). از ان بهر ه مند هستند  چون انسان موجودی برتر و والاتر  وعزیزتر و ارزشمندتر از همه موجودات است  علاوه بر لذتهای جسمانی  میتواند از لذتهای  مخصوص و ویژه  انسان  چون  لذت های  اندیشیدن  واثار وبرکات  ان و  لذت های    انسانیت    واثار  و برکات ان بهره مند شود  هیچ  موجودی در عالم خلقت  نمیتواند   تدبر و تعقل  کند و  بیندیشد  و  نگارش و کتابت داشته باشد   شعر و نقاشی و موسیقی و  مینیاتور و هنر وصنعت  وابتکار و  ابداع و خلاقیت  و..... فقط  مخصوص انسان است حتی باید گفت   لذتهای  جسمی  که برای انسان در نظر گرفته شده است  صرفا  به منظور  فراهم شدن زمینه  بهر ه مندی  ازدو نوع دیگر  لذت    ویژ ه  وخاص  انسان  است تعجب دارد  که بعضی در سایت ها و وبلاگها و  کتب و مجلات و.... انسان و انسانیت را  در مرحله  حیوانیت  نگه داشته اند   وهمه هم و غم  خود را صرف میکنند  که  انسان را  در محدوده لذت های حیوانی  متوقف کنند  هر چه تبلیغ است برای  بهر ه مندی  بیشتر و متنوع تر از لذتهای حیوانی است  خوردن  وخوابیدن و بخصوص  لذت های  جنسی  نوک  پیکان تبلیغات   وتشویقات است  یکی نیست  به اینها بگوید هرچه  کلفت و دراز شوی از الاغ که بهتر نمیشوی  اخر خط میشوی   الاغ  هر چه شهوت برانی به پای خوک که  نمیرسی و هرچه بخوری به پای  گاوکه  نمیرسی  اخر خط  لذتهای  جسمانی   حیوان کامل بودن است  هر چه عریان شوی و هر چه نپوشیده تر  در  معابر حضور یابی  عریان تر از الاغ و سگ و میمون وخرس   که نمیتوانی  ظاهر شوی اینها عریان  ولخت  و برهنه  در همه جا  ظاهر میشود   اگر انسانی  لباس وپوشش  را  یکی یکی  کنار بگذارد   اخر ین  مرحله  لخت و عریان شدنش  مساوی با  الاغ و سگ ومیمون است این  ترقی است  یا تمدن  یا انحطاط  وپس رفت  یا کار خیلی سخت و هنر مندانه ای است لباس از تن  برون کردن و لخت و عریان  در کوچه و خیابان ظاهر شدن تعجب دارد   انسان  دارای عقل  و اندیشه اینقدر  تنزل کند   که رفتاری  همانند سگ وخوک والاغ و میمون  داشته باشد  وعد ه ای مدعی فهم  مرتب  سعی کنند با تبلیغات  وترفند های متنوع  انسان و انسانیت را در دائره خوردن  وخوابیدن بهتر و شهوترانی  بیشتر ومتنوعتر و.... به انحطاط  وقهقهراء  بکشانند .....

لذت دوم : لذت اندیشه

لذتهای زیر منحصر به انسان هستند  تدبر  تفکر ومطالعه و  تالیف   تدوین   ابتکار ونواوری  یا خلاقیت

اختراعات وابداعات  مجمعه ذوقهای هنری در زمینه های مختلف  شعر  وموسیقی و خط ونقاشی

منبت کاری و مینیاتور  وکاشیکاری و.

دانشمندان  ومحققان و پژوهشگران  در ازمایشگاهها و انستیتو ها و مراکز علمی از لذتهای یس

بزرگ و خاصی  بهره مند میشوند که هرگز حاضر نیستند با لذات جسمانی  معاوضه کنند

شاید دانشمندی  به خاطر مشغولیت به علم  چندین بار تخم مرغی را که میخواسته است برای ناهار صرف کند سوزانده است   واخر سر هم نان خالی خورده است   یا دانشمندی بین

ملک وحکومت و  معاشقه با  جنس مخالف و در دست داشتن کلید کتابخانه سلطنتی  مورد اخیر

را ترجیح داده است

به عبارتی  میتوان گفت لذتهای مربوط به اندیشه و تفکر وتدبر بسیار عظیم تر وشیرین تر است

منتهی کسی که از دایره حیوانیت بیرون نیامده است  لذتی جز خوردن و خوابیدن و شهوت

راندن نمیشناسد  فکر میکند لذت همین است وبس  بعضیها هم که جز تشویق به خوردن وخوابیدن وشهوت راندن بیشتر و بهتر ومتنوع تر نمیکنند  در مرحله حیوانیت توقف کرده اند

ولذت دیگری نمیشناسند که  مردم را بسوی ان دعوت وتشویق کنند

برای اینکه بدانیم  کجا هستیم میتوانیم محاسبه کنیم  چه اندازه از لذات مربوط به

اندیشه  وعقل بهره مندیم  چقدر لذت هنری وعلمی وتحقیقاتی داریم  وچه اندازه وتا چه حدودی

در گیر  خوردن وخوابیدن و  امیزش جنسی ولذتهای مربوطه  هستیم وبا این بررسی ببینیم

ایا در مرحله حیوانیت محض  مانده ایم ویا اینکه از لذتهای حیوانی  فقط در موارد نیاز واضطرار برای بهره مندی از لذائذ مربوط به اندیشه وفکر بسنده کرده ایم  اگر هم وغم عمده ما اخور وطویله وتوبره پالان و سیخک و نعلین و جفت گیری و جفتک اندازی است  به خود اییم

که بالاتر از عالم حیوانیت  عالم بس عظیمی هست  ولذیذ تر از لذات حیوانی لذات بس

شگفت و عظیمی هست که ما غافل از ان هستیم  تجدید نظری کنیم وکوشش در جهت

رشد  ووارد شدن در عالم اندیشه وفکر ومطالعه و تحقیق و ابتکار و اختراع و

وقتی به این جهان با عظمت وارد شدیم رفته رفته لذت های عقلانی را تجربه کردیم  به جایی

میرسیم که لذات حیوانی را بازیچه و بیهوده خواهیم پنداشت  وبه کمترین اندازه ممکن

بسنده خواهیم نمود

دهانی بتدریج بسته ودهان دیگری باز خواهد شد  این دهان بستی دهانی بازشد

تا دهان حیوانیت باز وبازتر میشود دهان عقلانیت بسته وبسته تر خواهد شد

واین قانون خلقت است باید این دهان را  تا انجا  ببندی که بقای

حیات به کمتر از ان مقدور نباشد  تا دهان دیگر انقد ربازشود که مانع بقا ء نشود.

سوم : لذت انسانیت

 

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( دوشنبه 87/10/2 :: ساعت 12:25 عصر )
»» زیبایی اندیشه

زیبایی دوم : زیبایی عقل است یا زیبایی اندیشه 

علم وهنر وذوق وسلیقه و...موجب زیبایی اندیشه هستند 

گلستان سعدی و دیوان حافظ و .... زیبایی های  صاحبان اثر را نشان میدهند

بیان وصحبت  وکلام و حرکات وسکنات و  فرهنگ وبینش هر فرد مبین  زیبایی یا نازیبایی های اندیشه وعقل اوست  نهج البلاغه میزان زیبایی  اندیشه صاحب انرا نشان میدهد

مجموعه شش جلدی غرر الحکم ودررالکلم که مجموعه ای از  کلمات قصار یا کوتاه امام علی علیه السلام است وتوسط دانشمند معظم امدی ترجمه شده است  عظمت زیبایی اندیشه  ان حضرت  را معرفی میکند  

کتاب صحیفه علویه  که  مجموعه دعاها ومناجاتهای جمع بندی شده است  ان امام است

بیان  گوشه ای ا ز  زیباییهای امام علیه السلام است

هر کسی را میتوان از صحبت وسکوتش از سخن وکلامش از قلم واثارش  از کتابهایش  از اشعارش

و.... شناخت  وهر کس میتواندزیبایی های عقلی  خودش را بشناسد ببیند چقدر زیباست در انتخاب همسر بخصوص باید زیباییهای عقل واندیشه  شیریک اینده زندگی را شناخت و...

بی هنربودن هیچ سواد و تجربه ای در دانش وعلم نداشتن    کلام بیهوده  مسخرگی   شوخیهای بی مزه  و... هرزگی و فحاشی و  جر وبحث جدالی    خنده بی جا  وبی معنی    قهقه های بلند  پر حرفی  وبلند  صحبت  کردن  حرکات ناموزون بدن   دائم سر به این طرف وانطرف چرخاندن در طی مسیر  سر وسر وصورت را تخته نمایش  کردن و شکل و شمای متنوع روی صورت در اوردن بدون قصد  زیباسازی و خود را به قیافه دیگران در اوردن   حرکات وسکناتی که  به منظور جلب نظر دیگران  صورت میگیرد   خود را به شکل جنس مخالف در اوردن و...راه رفتن بدون طمانینه  و وقار  کنار خیابان  وکوچه  ایستادن بیهوده   قطع  سخن دیگران  و...نشان  کمی  زیبایی های عقل واندیشه است  وبرعکس  اگاهی  وهنر و فهم  وذوق   سخن کوتاه وحکیمانه  لبخند  وقار در بیان وکلام  ورفت  وامد  اول فکر کردن و سپس  جواب دادن  و نوشتن و گفتن  ارام و شمرده صحبت کردن از هر انگشت هنر باریدن  اشنایی به علوم و فنون  ذوق شعر و نقاشی و موسیقی  و ...ارایش وپیرایش  معقول  وزیبا سازی چهره   بکار بردن بوی خوش ملایم   لباس  مناسب سنگین وساده وسالم  و خوش رنگ و روشن و مطا بق با عرف محل پوشیدن و  انگشت نما نشدن و... از نشانه های زیبایی عقل هستند .

چگونه میتوان عقل را زیباتر نمود ؟

 مطالعه هدفمند کتب  واثار علمی  وهنری  وذوقی و کار اموزی علمی وهنری در شاخه های متعدد علم  خوشنویسی  سیر درزیبایی ها و زیباترین ها  موجب زیبایی عقل میشود اگر با دانشمندان وهنرمندان واقعی وفضلا و شعرا و با   کتابها و واثار علمی   وهنری  برجسته و ممتاز وخلاصه هر چه مظهر زیبایی عقل است مانوس شویم  با بزرگترین  زیباییهای اندیشه  یعنی  قران و دعا ها ومناجاتهای رسیده از صاحبان زیباترین اندیشه ها چندی همراه  شویم واز نادانان و افراد هرزه ولا ابالی وهرچه مظهر نازیبایی است فاصله بگیریم بتدریج  زیبا وزیباتر میشویم شکی نیست که همنشینی با افراد زیبا و اثار زیبا و اشعار زیبا و.... زیبا  وفاصله گرفتن از نازیبایی ها  موجب زیبایی است .

راه ورود زیبایی  ونا زیباییها  چشم وگوش وحواس است پس خیلی باید مراقب بود  تا نازیبایی وارد مغز  نشود واگر نازیبایی وارد شد بلافاصله باید پشت سر ان  انقدر زیبایی بفرستیم تا ان نا زیبایی محو شود   که ان الحسنات یذهبن السیئات  یعنی زیباییها  قطعا نازیبایی ها را محو میکنند.

زیبایی سوم :

 

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( شنبه 87/9/30 :: ساعت 11:35 صبح )
   1   2   3   4   5   >>   >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

آن خیمه ای که گیسوی حورش طناب بود
در دل منبری بگذار این شب ها
نطفه فساد ، بسته شده است
پرواز ان انقلاب کی محقق خواهد شد ؟
مصیبتی که کمتر ذکر میشود
زنده باد سگ ایرانی
مست است زمین زیرا ...
کم نمودن عوارض داروهای کولیت
لبخند بر لب که می پسندیم
پی امد عدم امتثال فرمان الهی در غدیر
شب سواری سفر منتهی به محضر دوست
افول یلدا
جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل
کربلا را زنده نگه دارید
به علامت حلول روز انتقام ...
[همه عناوین(1818)][عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 66
>> بازدید دیروز: 339
>> مجموع بازدیدها: 2391966
» درباره من

نگاهی به اسم او
مدیر وبلاگ : رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم[1767]
نویسندگان وبلاگ :
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز[36]
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم (@)[0]


بسم الله الرحمن الرحیم سعی میشود مطالب مفیدی ازنوشته های خوب انتخاب ودرج گردد تشکر و... لازم نیست تذکر خطاها واشکالات برای رفع انها موجب سپاس است ادرس پست الکترونیکی جمع بندی کننده مطالبwazkornyalltime@gmail.com نکته مهم : مطالب این وبلاگ منتخبی از نوشته های دیگران است

» پیوندهای روزانه

اهداء‏عضو [171]
غدیر صفحه سلامت [111]
پارسی طب [208]
www.healingwell.com/community/ [375]
انجمن درمانگران ایران [182]
http://www.nlm.nih.gov [185]
تهران دکتر [157]
http://www.healthline.com [171]
ایران طبیب [148]
اخبار بهداشتی [150]
تبادل نظر در باره بیماری ها به فارسی [223]
www.medicinenet.com/ [24]
رشد [18]
سایت شهید بزرگوار اوینی رحمه الله علیه [18]
سایت مسجد مقدس جمکران [21]
[آرشیو(16)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
حضرت معصومه سلام الله علیها[2] .
» آرشیو مطالب
کولیت در منابع خارجی English
کولیت ودرمان ان
داروخانه غذایی
سخنرانی حضرت امام که منجر به تبعید ایشان شد
زیبایی اول و زیبایی دوم وسوم
کرون در متون خارجی English
امدنم بهر چه بود
همسر زیبا انتخاب کنید
هفت نکته مهم برای دانشجویان
غریب غریبان
سه سطر تابکوی زندگی
خودتان را نبازید
حضرت امام باقر علیه السلام
داروهای مربوط به بیماریهای کولیت وکرون و...
کبد
ویژه تولد امام هادی علیه السلام
کولیت وکرون در منابع فارسی
پروژه حذف ایران از مدیریت علمی جهان
امام جواد علیه السلام
لذتهای سه گانه
خانواده و کودک وشیردهی
IBS
شهید غفاری رحمه الله علیه
محرم وعاشورا
نشانه سرطان و سرطان رحم
کولیت مطالب متنوع
کربلای غزه
پاسخ به سئوالات Answers to questions
گلها
پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم
کریم اهل بیت علیهم السلام
حضرت امام کاظم علیه السلام
کربلا و عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
اربعین
شهر نور
علوم زمین ومعدن
برای ارشیو
*در دست ارشیو
تکراری ها
بقیع مظلوم
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها
نوروز
مناجات
ذهن وخلاقیت
امام خمینی رحمه الله علیه
حضرت زینب سلام الله علیها وروز پرستار
جمعه
شخصیتهای ماندگار وگفتار انان
ایام الله و روزهای تاریخی
انتخابات
معرفی نرم افزار
گوناگون
دوستی وعشق
ماه رمضان
غدیر
دهه فجر
گوناگون

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
دارالقران الکریم جرقویه علیا
قعله
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم
لحظه های آبی
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
لــبــخــنــد قـــلـــم
نهان خانه ی دل
****شهرستان بجنورد****
آج
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
نسیم ظهور
سلام بر شهیدان نهضت اسلامی ودرود بر مجاهدان راه اسلام
شین مثل شعور
مهندسین پلیمر
Polymer Engineers of Darab University

+O
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
خادمان خانه دوست
منتظر ظهور
.دوازدهمین سوارسرنوشت
لنگه کفش
جغجغه‌
سکوت ابدی
چلچراغ شهادت
رقصی میان میدان مین
عاشق آسمونی
سلام بر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
.:: بوستان نماز ::.
سروش دل
روانشناسی آیناز
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
هیئت بیت العباس (ع) روستای المشیر
*تنهایی من*
تسنیم عشق
طراوت باران
اســــوه هــــا
.: شهر عشق :.
زیبایی
بوی سیب

سایت روستای چشام (Chesham.ir)
تیشه های اشک
صحبت دل ودیده
بندیر
رایحه
سرفرازان
شهیدان لاله های لاله زارند
یک
حق جو وحق بگو اگر چه تلخ باشد
رازهای موفقیت زندگی
مرام و معرفت
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
شجره طیّبه
اسطوره عشق مادر
نور
عشق
توشه آخرت
Manna
زشت است بی تو زندگی زیبای عالم
عشاق
سیاه مشق های میم.صاد
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
عشق و شکوفه های زندگی
مهر بر لب زده
محمد قدرتی MOHAMMAD GHODRATI
ورزشهای رزمی
مهر89
sajadb.tk
گلهای یاس
ثقلین

قل هوالله احد
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
همای رحمت
کلبه حقیرانه من
من و خودم
آتیه سازان اهواز
ژئوماتیک
نوری چایی_بیجار
زندگی
عطر ریحان
سوادکوهی ریکا
allah is my lord
حاج رضوان
بهار عشق
صل الله علی الباکین علی الحسین
تینا
بر و بچه های ارزشی
جامع ترین وبلاگ خبری
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
مذهب عشق
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
حفاظ
چیزهای جالب
فقط من برای تو
یادداشتهای روزانه رضا سروری
دوباره سبز می شویم...
مندیر
چه زود دیر میشه
امیدزهرا سلام الله علیها
هامون و تفتان
صبح دیگری در راه است
* امام مبین *
حرف های قشنگ
گل پیچک
همسفر عشق
جوک و خنده
دو بال پرواز
دکتر علی حاجی ستوده
fazestan
راه را با این (ستاره ها) می توان پیدا کرد
اخبار علوی
نسیم وحی
جنگ نرم
حزب الله هم الغالبون
غریب مادر
آشنایی با جنگنده های روز دنیا
ستاره فاران
ورزش و سلامتی
شمیم ولایت
زیارت عاشورا ا نشا ء حق جل وعلا
دریچه
وقلیع اتفاقیه
هوای بارانی
یا زهرا مدد
حدائق ذات بهجة
شمیم حیات
دیـــــــار عـــــــاشـقـــــان
لحظه ای برای او
دنیای واقعی
باد صبا
سیب سرخ انتظار
در فراق گل نرگس
به نام نامی او که جز او نامی نیست
بشیر
دانشمندی برای تمام فصول
یک نکته از هزاران
ریحانه
عمومی
موعود پرواز نیلوفرعاشق
ماهیان آکواریمی
طلبه جوان
هنر سبز
موج آزاد اندیشی اسلامی
حدیث نفس
پرواز تا خدا
از محبت خارها گل میشود
نسیم وحی
سوز و گداز
جزیره صداها
شکوفه های بهاری
مردان نبرد
در مدار انتظار
باشگاه خبرنگاران
درباره ی رپ و دوست شدن با شما
هزاره
♥ ✖فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی✖ ♥
هسته گیر آلبالو
پد ضد عرق Underarm shild
پنکه خورشیدی ماشین AUTO COOL

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان


» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» موسیقی وبلاگ

» طراح قالب